บทความ >> นานาสาระ
ลอยกระทงปีนี้ เที่ยวไหนดี

วันที่ 5 พ.ย. 2558 )
 

ลอยกระทงปีนี้        เที่ยวไหนดี
เรียบเรียงโดย นางสาวชลธิศสา  องอาจ  งานสารสนเทศ  สทน.สทท
.


         "  วันเพ็ญเดือนสิบสอง   น้ำก็นองเต็มตลิ่ง   เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริง  วันลอยกระทง  " ได้ยินเพลงนี้แล้ว   ทำให้รู้ว่าวันลอยกระทงมาแล้ว  วันลอยกระทง  ตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือนสิบสอง  หนุ่ม ๆ สาว ๆ รวมทั้งเด็กๆ จะชวนกันไปเที่ยวงานวันลอยกระทงตามสถานที่ต่างๆ  ที่ใกล้บ้านหรือไกลบ้านที่มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงใหญ่ๆเป็นประจำปี ได้แก่  งานประเพณีลอยโคมยี่เป็งที่จังหวัดเชียงใหม่   งานประพณีลอยกระทงที่อุทยานประวัติศาสตร์  จังหวัดสุโขทัย  งานประพณีลอย  กระทงสาย ที่จังหวัดตาก    แล้วปี ๒๕๕๓ นี้    ท่านคิดจะไปลอยกระทงที่ไหนแล้วหรือยัง
                                   
         ตาม ความเชื่อเดิม  การลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคา  เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติของพราหมณ์ คือบูชาพระนารายณ์ที่บรรทมศิลป์อยู่ในมหาสมุทร  เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเทวโลกเมื่อครั้งเสด็จไปจำพรรษา อยู่บนสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์   เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา  เพื่อบูชาพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า  ที่หาดทรายริมแม่น้ำนัมมทานที   เมื่อคราวเสด็จแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ  เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า  เพื่อบูชาท้าวมหาพรหม บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก  และเพื่อบูชาพระอุปคุตตะเถระซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล  ดังนั้นการลอยกระทง
ถือเป็นวาระ อันดีที่เราจะได้ทำความดี  สร้างบุญกุศล  และยังเป็นวันที่เราจะมีโอกาสนำเรื่องที่ไม่ดีในชีวิตเรา  ให้ลอยออกไปพร้อมกับกระทง   นับเป็นวันแห่งความสุขที่เรา   ได้มีโอกาสทำแต่เรื่องดีๆ มีแต่สิ่งที่เป็นมงคล
                      

        งานประเพณีลอยกระทงปี ๒๕๕๓ นี้   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย      ได้กำหนดชื่องานว่า "สีสันสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง"   โดยจัดขึ้นใน ๗  จังหวัดหลัก เน้นเรือประดับไฟล่องเจ้าพระยา  ดันเทศกาลโคมไฟ  สีสันเมืองใต้  ฟื้นหาดใหญ่  โปรโมตลอย
โคมยี่เป็ง  หวังให้มีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ  มาเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงเพิ่มขึ้น ๕ %   สำหรับปี ๒๕๕๒ ที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยว ๒ ล้านคน  เงินสะพัด  ๒,๐๐๐  ล้านบาท      นอกจากนี้บางจังหวัดที่เคยจัดงานประเพณีลอยกระทง  ยังคงจัดเหมือนเช่นเคย  อาทิ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดประเพณี  "ลอยกระทงกรุงเก่า"  ประจำปี ๒๕๕๓  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช    จังหวัดสมุทรสาคร   จัดงาน  "ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง  ประจำปี  ๒๕๕๓"  ณ  บริเวณอุทยานพระบรมราชานุ สรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ส่วนในกรุงเทพมหานคร  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร  จัดมหกรรมลอยกระทง  ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๓    ตามเขตต่างๆ  ที่เด่นๆ  ได้แก่ สวนสันติชัยปราการ  บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา  ตั้งแต่สะพานกรุงเทพถึงสะพานกรุงธนบุรี  ประกอบไปด้วยขบวนเรือประดับไฟฟ้า ๑๑ ขบวน   งาน "ลอยกระทงมิ่งมงคลสดุดีมหาธีรราชเจ้า"  กิจกรรม ดนตรี  กวีศิลป์  วาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วชิราวุธวิทยาลัย  มหรสพสยามย้อนยุค  การเดินตลาดย่านการค้าสยาม ๑๐๐  ปีก่อน  ขบวนรถโบราณคลาสสิก   ทั้งนี้เปิดพื้นที่  ๒๒  แห่งให้ประชาชน  ลอยกระทง  ท่านสามารถพาครอบครัวไปลอยกระทงได้อย่างจุใจ

       การเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง    เพื่อรักษาประเพณีโบราณไว้ให้คงอยู่สืบไปตลอดชั่วลูกชั่วหลาน  สมควรที่พวกเราควร ส่งเสริมให้มีแต่กิจกรรมดีๆ   การกระทำใดๆที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียทั้งแก่ผู้ร่วมงานและงานประเพณี ดีๆ    มิบังควรกระทำการจุดพลุประทัด  ควรทำแต่พอสมควรอย่าให้รบกวนผู้ที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง  อันเป็นการแสดงออกถึงความศิวิไลยของตัวท่านเอง งานประเพณีลอยกระทงปี ๒๕๕๓ นี้     หวังว่าทุกท่านจะเลือกเที่ยวได้อย่างเหมาะสม  ก่อให้เกิดความสุขและปลดความทุกข์ได้อย่างพอดี

                                 
สถานีข่าวสารเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย