บทความ >> นานาสาระ
สมองเสื่อม โรคที่ต้องการการให้

วันที่ 5 พ.ย. 2558 )
 
สมองเสื่อม  โรคที่ต้องการการให้

        เรียบเรียงโดย  นางสาวชลธิศสา  องอาจ  งานสารสนเทศ  สทน.สทท.

 **********************


            หาก ย้อนหลังไปประมาณ   ๒๐ - ๓๐ ปี  ประเทศไทยมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ อย่างแพร่หลาย  คงจะไม่มีจำนวนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นสูงเหมือนเช่นปัจจุบัน  อาจจะมีบางคนเถียงว่าก็ใครจะไปรู้ว่าคนจะมีอายุยืนมากขึ้น  และคนไทย  โดยเฉพาะญาติใกล้ชิดหรือคนข้างเคียงของท่าน  จะเป็นโรคนี้  โรคสมองเสื่อมโรคที่คนดูแลต้องมีแต่การให้

                 โรคสมองเสื่อม  เป็นโรคที่เกิดจากเซลล์ประสาทสมองมีการเสื่อมลงเรื่อยๆ อย่างช้า ๆ  ซึ่งโดยส่วนมาก  จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ  โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า  ๖๐ ปีขึ้นไป  ผู้ป่วยโรคนี้   จะมีอาการหลงลืม  ความสามารถของพุทธิปัญญาบกพร่อง  ปัญหาพฤติกรรม  และปัญหาทางระบบประสาท  โดยมีระยะต่างๆ ของโรค  ดังนี้  ระยะเริ่มต้น  หลงลืม  หลงทิศทาง  อารมณ์แปรปรวน  ระยะรุนแรงปานกลาง   ความจำเสื่อม  เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ได้  อารมณ์เศร้า  ปัญหาพฤติกรรม  ปัญหาการนอน   อาการหลงผิด  ประสาทหลอน  บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง  และระยะรุนแรงมาก  มีปัญหาภาษา  การขับถ่าย
 ระดับการรู้สึกตัว         การเคลื่อนไหว                          

                การดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม  ไม่ใช่เรื่องง่าย  ผู้ดูแลต้องมีการให้ที่ยิ่งใหญ่  ให้ทั้งด้านการเงินและจิตใจ  เนื่องจากต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้สะดวกกับการดูแลผู้ ป่วยโรคสมองเสื่อมที่เดินไม่ได้ ด้วยการจัดหารถเข็น  ติดตั้งราวเหล็กเกาะขณะอาบน้ำ  จัดหาเตียงที่สะดวกในการพยุงตัวผู้ป่วยให้นั่งหรือนอน  จัดหาพลาสติก  ผ้ายางปูรองพื้นกันลื่นหกล้ม  การหาผู้ช่วยเพิ่มในการดูแล  เพื่อสับเปลี่ยนกันดูแลตลอด ๒๔  ชั่วโมง 

สิ่ง เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินแทบทั้งสิ้น  ดังนั้นบุตรและหลานของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม  จำเป็นต้องช่วยด้านการเงินกับบิดา  มารดาหรือญาติที่ป่วยเป็นโรคนี้

                ผลกระทบของโรคสมองเสื่อมต่อร่างกายและจิตใจ  ไม่เฉพาะต่อ
ผู้ ป่วยเอง  ยังมีผลกระทบต่อญาติหรือผู้ดูแลที่ต้องรับภาระที่มีปัญหาทั้งร่างกายและจิต ใจ  อาจก่อให้เกิดความเครียด  เหนื่อยล้า  เบื่อหน่าย  กังวล  ผิดหวัง  เศร้า  ว้าเหว่เหมือนถูกทอดทิ้ง  ด้วยเหตุนี้ผู้ดูแลจึงต้องมีแต่การให้  ให้ความอบอุ่น  ดูแลใกล้ชิด  อดทน  ลดความเครียด  สนับสนุนให้กำลังใจ  ช่วยเหลือ  มีอารมณ์ขันบ้าง  บางครั้งญาติคนอื่นต้องมาช่วยแบ่งเบางานของผู้ดูแลบ้าง    เพื่อให้ผู้ดูแลได้พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ  สรุปแล้วโรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่ต้องการการให้จากทุกๆคนที่อยู่รอบข้างผู้ ป่วย


              ไม่มีใครอยากจะให้ญาติหรือคนใกล้ชิดเป็นโรคสมองเสื่อม  เพราะโรคนี้ห้ามให้เป็นไม่ได้  เป็นได้ทุกเพศ  ทุกวัย  ทั้งคนจนและคนรวย  อีกทั้งไม่มียาใด ๆ จะระงับหรือป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อมได้  ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจะเสียชีวิตตามระยะเวลาของโรค  ญาติต้องทำใจและให้ทุกๆอย่างกับผู้ป่วย   ก่อนที่จะไม่มีโอกาสจะให้