บทความ >> นานาสาระ
อาขยาน...ความทรงจำของวันวาน

วันที่ 5 พ.ย. 2558 )
 

อาขยาน...ความทรงจำของวันวาน 

แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์             มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด

ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด             ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน

     ในขณะที่การศึกษาไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจนตามไม่ทัน  ไม่น่าเชื่อว่าเรายังจำอาขยานบทนี้ได้ทั้งที่ผ่านมานานกว่า 20 ปีแล้ว จนรัฐบาลชุดนี้ได้นำ ค่านิยม 12 ประการ กลับมาใช้ในการศึกษาอีกครั้ง จึงมีความยินดี และทำให้อดกลับไปนึกถึงบรรยากาศในห้องเรียนเก่าๆไม่ได้แม้จะเป็นการท่องจำ แต่ก็ยังจำบรรยากาศของการท่องแบบออกเสียง สระ ควบกล้ำ เสียงสั้น เสียงยาว กลเม็ดการจำ ความตื่นเต้น การรวบรวมสมาธิเวลาท่องเพื่อให้คุณครูฟัง และนี่คืออาขยานแห่งค่านิยม 12 ประการ

หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้

สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ

สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา

ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ

หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา

เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา

แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย

เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส

สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้

สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ

สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

อาจ มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไพเราะและสัมผัสได้ด้านวรรณศิลป์แต่ถ้ามองลึกลง ไปถึงเนื้อหาและความเข้าใจง่าย จำง่าย เพื่อให้เด็กทุกชั้นวัยจดจำได้แล้ว อาขยานบทนี้ก็นับว่ามีสาระครบถ้วน เหลือแต่ความปลูกฝังความคิดให้เด็กๆคิดเป็น เข้าใจถึงความหมายสำคัญและการนำไปปฏิบัติจริงได้เท่านั้น