NBT PR
รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

วันที่ 2 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

วันอังคารที่ 1 กันยายน  2563 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น "ภาษีที่ดินและสิ่งแปลูกสร้างปี  2563" ซึ่งมี นายสันติธร  ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สนทนาในรายการ ซึ่งมี นายอรรฑิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง  เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ - คัด ชัดเจนได้ใน เวลา 15.30 - 16.00 น.น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD