NBT PR
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

วันที่ 22 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

วันอังคารที่ 22   กันยายน  2563 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น "เยาวชนเปลี่ยนแปลงสังคมได้ไรือไม่"  โดยมี นางดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา นายเพชรมงคล  วัสสุวรรณ  เยาวชนผู้นำท้องถิ่น กลุ่มพลังหม่แม่ฮ่องสอน สนทนาในรายการ วึ่งมนายอรรฑิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง   เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ - คัด ชัดเจนได้ใน เวลา 15.30 - 16.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD