NBT PR
รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

วันที่ 1 ต.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม  2563 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น "เจาะ พ.ร.บ.ปฏิรูปสื่อฯ ตอนที่ 1 " ซึ่งมี นายชวรงค์  ลิมปปัทมปาณี  ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สนทนาในรายการ ซึ่งมี นายอรรทิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง  เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ - คัด ชัดเจนได้ใน เวลา 15.30 - 16.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD