หน้าหลัก >> วิจัย

วิจัย
ผลการศึกษา สำรวจ วิจัยความต้องการการรับชมของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ต่อข่าวและรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ (หน้าปกและเนื้อหา บทที่ 1-5 ฉบับสมบูรณ์) (13/05/2020)
download 0
ผลการศึกษา สำรวจ วิจัยความต้องการการรับชมของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ต่อข่าวและรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ (ฉบับผู้บริหารไทย-อังกฤษ) (13/05/2020)
download 0

หน้า : [1]