รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตัดต่อ ,เจ้าหน้าที่กราฟิก

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ สทท. ลว. 19 ม.ค. 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ.pdf |
ใบสมัครจ้างเหมา.pdf |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น