ใครไม่ว่างวันเลือกตั้ง รีบลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า จะได้ไม่พลาดการใช้สิทธิ


ใครไม่ว่างวันเลือกตั้ง รีบลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า จะได้ไม่พลาดการใช้สิทธิ

เพียงเตรียมเอกสารไม่กี่อย่าง ได้แก่

📝 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวระบุอยู่

📝 แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ใน/นอกเขตเลือกตั้ง

📝 เอกสารคำสั่งจากราชการหรือหนังสือรับรองจากภาครัฐ

(เฉพาะกรณีใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง)

.

ลงทะเบียนได้ผ่าน 3 ช่องทาง

1. ยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งของตนหรือนอกเขตเลือกตั้งที่เราประสงค์ขอลงคะแนน

2. ยื่นเรื่องทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีถิ่นที่อยู่

3. ยื่นเรื่องทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะกรณีใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง)

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้าเพิ่มเติมได้ที่ เว็บเพจ รู้ก่อนเลือก https://www.thaivote.info และแอปพลิเคชัน Smart Vote แอปที่รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ในที่เดียว

cr.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

#nbt2hd #NBT2HD #กกต #เลือกตั้ง #เลือกตั้งล่วงหน้า


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น