ชวนเที่ยวแม่ฮ่องสอน “ชิม ชม ช้อป แชะ แชร์” ในงาน “เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น”

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงสินค้าชุมชน "เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ชมสินค้าท้องถิ่น" ครั้งที่ 16  เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารท้องถิ่น รวมถึงสินค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน รวมทั้งนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับงานเปิดเมิงไต ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสการก่อตั้งเมืองแม่ฮ่องสอนครบ 150 ปี ในปี 2567 เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารท้องถิ่น และสินค้าชุมชนภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ในการนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้เกิดการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งคนไทยและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อันโดดเด่น เช่น ไทใหญ่ มูเซอ กระเหรี่ยง ลีซู ปะโอ จีนยูนาน ตลอดจนการนำสินค้าชุมชน อาหารท้องถิ่น เครื่องแต่งกายชาติพันธุ์ จัดแสดงภายในงาน ภายใต้การส่งเสริมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และภาคีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรชุมชน

 

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ไปจนถึง 21.00 น. ภายใต้แนวคิด “ชิม ชม ช้อป แชะ แชร์”  โดยนำเสนอผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ การชิมอาหารและขนมไทใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ, การออกร้านจำหน่ายอาหารไทใหญ่และสินค้าชุมชน  และในวันที่ 10 ธันวาคม มีกิจกรรมการเดินแบบผ้าชาติพันธุ์ 150 ปี ยลวิถี เสน่ห์แม่ฮ่องสอน รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในงาน ที่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพื่อลุ้นรับของที่ระลึก เป็นต้น


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น