สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ รณรงค์สร้างภูมิ HPV ให้นักเรียนไทยสุขภาพดี ปลอดมะเร็ง

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบาย “มะเร็งครบวงจร” ที่ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง วินิจฉัย รักษา และดูแลฟื้นฟูกายใจ โดยเฉพาะมะเร็งที่เป็นปัญหาสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันและตรวจคัดกรองความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV โดยมีนโยบาย Quick Win100 วันแรก จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ในหญิงไทยอายุ 11-20 ปี จำนวน 1 ล้านโดส เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนในกลุ่มนักเรียน ให้มีภูมิคุ้มกัน ลดอาการป่วย และการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกในอนาคตอีกด้วย

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า มะเร็งปากมดลูก พบมากในหญิงไทยเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม นับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตะหนักถึงความสำคัญ และการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูก ช่วยลดการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด หลักการสำคัญคือ ควรฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์และร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยฉีดในช่วงอายุ 11 ปีจนถึงอายุ 20 ปี

ผศ.พิเศษ พญ.นัยนา ณีศะนันท์ และทีมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์สังคม กล่าวต่อว่า การออกหน่วยฉีดวัคซีนครั้งนี้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้บริหารและครูของโรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่เล็งเห็นความสำคัญและการดูแลป้องกันไวรัส HPV ให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะทางสำหรับเด็กที่มีข้อจำกัดทางกาย ที่ต้องการดูแล และจัดระบบการศึกษาเป็นพิเศษ


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น