"พาณิชย์“ ยกทัพลุยบึงกาฬ นำ ”ธงฟ้าราคาประหยัด“ ลดค่าครองชีพ

นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดงานธงฟ้าราคาประหยัด จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 9–11 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ผนึกกำลังกับผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตรายกลางและรายย่อย (SMEs) วิสาหชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียง นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม 10 หมวด กว่า 500 รายการ ลดสูงสุด 60% อาทิ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ปลากระป๋อง ซอสปรุงรส น้ายาซักผ้า ของใช้ประจาวัน เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าชุมชน เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจาหน่ายสินค้าไฮไลต์ และสินค้าผลไม้ที่เชื่อมโยงจากกลุ่มเกษตรกร ในราคาพิเศษทุกวัน อาทิ ไข่ไก่เบอร์ 3 แผงละ 95 บาท น้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 23 บาท น้ำมันพืชปาล์ม ขวดละ 40 บาท ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ (5 กก.) ถุงละ 150 บาท หมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 100 บาท ไก่น่องสะโพก กิโลกรัมละ 60 บาท และส้ม กิโลกรัมละ 35 บาท

 

ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการลด รายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตรายกลางและรายย่อย (SMEs) กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอย ผู้ประกอบการมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น