ไทย-ออสเตรเลีย ย้ำ! มิตรภาพที่ใกล้ชิดในทุกระดับ พร้อมผลักดันความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ ด้านการค้า-การลงทุน แลกเปลี่ยนระดับประชาชน และการท่องเที่ยว

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับกับ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีและผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ได้ร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล จากนั้น ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียลงนามในสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันบริเวณห้องสีงาช้างด้านนอก พร้อมหารือข้อราชการร่วมกัน

นายกรัฐมนตรี รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่ได้ต้อนรับผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ถือเป็นการเยือนในระดับผู้สำเร็จราชการฯ ครั้งแรกในรอบ 7 ปี สะท้อนมิตรภาพทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนที่ใกล้ชิดกันในทุกระดับ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ที่เมืองเมลเบิร์นในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ พร้อมจะพบปะภาคเอกชนของออสเตรเลีย เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจระหว่างทั้งสองประเทศ

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่าย ยังได้หารือประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือ ทั้งด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจระหว่างออสเตรเลียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงไทย เพิ่มพูนความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวปฏิบัติ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม จะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่การค้า-การลงทุน ไทยและออสเตรเลีย ร่วมมือเพิ่มศักยภาพของความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) สนับสนุนมูลค่าและปริมาณการค้าระหว่างกันให้เพิ่มขึ้นในอนาคต

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนให้นักลงทุนชาวออสเตรเลียพิจารณาลงทุนในไทย โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีอัจฉริยะ และพลังงานสีเขียว รัฐบาลได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโต และสนับสนุนด้านนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไว้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะโครงการLandbridge ผู้สำเร็จราชการฯ เห็นว่า การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ของนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภาคเอกชนไทย จะเป็นโอกาสอันดีในการสนับสนุนการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ

ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายกรัฐมนตรีและภริยาเชิญผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและภริยาไปยังโถงกลางตึกสันติไมตรีเพื่อชมการแสดงศิลปะมวยไทย และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและภริยา ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น