image
image
เคลียร์คัด ชัดเจน 23 ม.ค. 66 ตอน : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นวัตกรรมแก้จน
23/01/2566 การดู 11 ครั้ง
รายการถัดไป
เปิดวิธีแก้จนอย่างยั่งยืนทำอย่างไร เคลียร์คัดชัดเจน #NBT 2HD ๒๑/๐๓/๖๕
21/03/2565 ผู้ชม 719
ไทม์ไลน์ ช่วยประชาชนแก้จน เคลียร์คัดชัดเจน #NBT 2HD ๒๑/๐๓/๖๕
21/03/2565 ผู้ชม 69
เปิดโจทย์เจ้าหน้าที่ ทีมแก้จน เคลียร์คัดชัดเจน #NBT 2HD ๒๑/๐๓/๖๕
21/03/2565 ผู้ชม 94
ถอดบทเรียนนโยบายแก้จนทำอย่างไร เคลียร์คัดชัดเจน #NBT 2HD ๒๑/๐๓/๖๕
21/03/2565 ผู้ชม 92
ต้นเหตุปัญหาของความยากจน เคลียร์คัดชัดเจน #NBT 2HD ๒๑/๐๓/๖๕
21/03/2565 ผู้ชม 86
ดูแลประชาชนอย่างไร ให้ชีวิตดีขึ้น เคลียร์คัดชัดเจน #NBT 2HD ๒๑/๐๓/๖๕
21/03/2565 ผู้ชม 71
ช่วยประชาชนแก้จน ใช้งบเท่าไร เคลียร์คัดชัดเจน #NBT 2HD ๒๑/๐๓/๖๕
21/03/2565 ผู้ชม 98
เคลียร์คัด ชัดเจน ๒๑ มี.ค. ๖๕ ตอน : นโยบายแก้ปัญหาความยากจน...ทำได้จริงหรือ
21/03/2565 ผู้ชม 85
เคลียร์คัด ชัดเจน 3 ต.ค. 65 ตอน : ที่พึ่งทางกฎหมาย ไร้ความเหลื่อมล้ำ มีจริงหรือ
12/10/2565 ผู้ชม 53
เคลียร์คัด ชัดเจน 4 ต.ค. 65 ตอน : ผนึกกำลังฝ่าทางรอด วิกฤตน้ำ
12/10/2565 ผู้ชม 33
เคลียร์คัด ชัดเจน 5 ต.ค. 65 ตอน : การจัดทำประมวลกฎหมายแรงงาน
12/10/2565 ผู้ชม 53
เคลียร์คัด ชัดเจน 6 ต.ค. 65 ตอน : ติดตามสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
12/10/2565 ผู้ชม 56
เคลียร์คัด ชัดเจน 7 ต.ค. 65 ตอน : อัปเดตรอบสัปดาห์กับทีมโฆษกรัฐบาล
12/10/2565 ผู้ชม 53
เคลียร์คัด ชัดเจน 10 ต.ค. 65 ตอน : ฝ่าทางรอด อุทกภัย
12/10/2565 ผู้ชม 58
เคลียร์คัด ชัดเจน 11 ต.ค. 65 ตอน : ฟื้นฟูอย่างไร หลังคลี่คลายน้ำท่วม
12/10/2565 ผู้ชม 55
เคลียร์คัด ชัดเจน 12 ต.ค. 65 ตอน : ภาวะ climate change กับผลกระทบที่ทำให้เกิดอุทกภัย
12/10/2565 ผู้ชม 67
เคลียร์คัด ชัดเจน 13 ต.ค. 65 ตอน : ศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาวิกฤตน้ำ
13/10/2565 ผู้ชม 43
เคลียร์คัด ชัดเจน 14 ต.ค. 65 ตอน : เยียวยาจิตใจอย่างไร เมื่อเจอกับสถานการณ์ตึงเครียด
16/10/2565 ผู้ชม 53
เคลียร์คัด ชัดเจน 17 ต.ค. 65 ตอน : เร่งฟื้นฟู ทางหลวงชนบท หลังน้ำท่วม
17/10/2565 ผู้ชม 153
เคลียร์คัด ชัดเจน 18 ต.ค. 65 ตอน : น้ำท่วมต้องระวัง ใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดโรค
18/10/2565 ผู้ชม 40
เคลียร์คัด ชัดเจน 19 ต.ค. 65 ตอน : ลุยปราบ ยาเสพติด กวาดล้างได้จริงหรือ
19/10/2565 ผู้ชม 52
เคลียร์คัด ชัดเจน 20 ต.ค. 65 ตอน : รับมือสถานการณ์ น้ำภาคใต้อย่างไร
20/10/2565 ผู้ชม 40
เคลียร์คัด ชัดเจน 21 ต.ค. 65 ตอน : ส่อง การศึกษาไทย พร้อมเดินหน้าต่อแค่ไหน รับการเปลี่ยนแปลง
21/10/2565 ผู้ชม 35
เคลียร์คัด ชัดเจน 24 ต.ค. 65 ตอน : ข้าวรักษ์โลก จะแก้ปัญหาราคาข้าวได้อย่างไร
24/10/2565 ผู้ชม 47
เคลียร์คัด ชัดเจน 25 ต.ค. 65 ตอน : หยุดก่อนทางม้าลาย วัฒนธรรมใหม่ในการขับรถ
25/10/2565 ผู้ชม 51
เคลียร์คัด ชัดเจน 26 ต.ค. 65 ตอน : การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
26/10/2565 ผู้ชม 43
เคลียร์คัด ชัดเจน 27 ต.ค. 65 ตอน : พ.ร.บ. ตำรวจฉบับใหม่ ตอบโจทย์แค่ไหน เปลี่ยนแปลงอย่างไร
27/10/2565 ผู้ชม 45
เคลียร์คัด ชัดเจน 31 ต.ค. 65 ตอน : ตื่นรู้ สู้ปัญหาสุขภาพ หลังภาวะวิกฤต
31/10/2565 ผู้ชม 41
เคลียร์คัด 1 พ.ย. 65 ตอน : หลังน้ำลด กระทรวงแรงงาน ช่วยชาวบ้านอย่างไร ให้คลายทุกข์
1/11/2565 ผู้ชม 38
เคลียร์คัด 2 พ.ย. 65 ตอน : หลังภาวะวิกฤต จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างไร
2/11/2565 ผู้ชม 45
เคลียร์คัด 3 พ.ย. 65 ตอน : เร่งประเมินความเสียหายช่วยเกษตรกร หลังน้ำลด
3/11/2565 ผู้ชม 38
เคลียร์คัด 4 พ.ย. 65 ตอน : อัปเดตรอบสัปดาห์กับทีมโฆษกรัฐบาล
4/11/2565 ผู้ชม 30
เคลียร์คัด 7 พ.ย. 65 ตอน : ต่างชาติซื้อที่ดินในไทย โอกาสใหม่ หรือ ขายชาติ
7/11/2565 ผู้ชม 31
เคลียร์คัด 8 พ.ย. 65 ตอน : รับมือ หน้าหนาว อย่างไรให้ไกลป่วย
8/11/2565 ผู้ชม 29
เคลียร์คัด 9 พ.ย. 65 ตอน พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แก้ปัญหาคนเป็นหนี้
9/11/2565 ผู้ชม 22
เคลียร์คัด 10 พ.ย. 65 ตอน : เตือนภัย "ไฮบริด สแกม" หลอกลวงทางออนไลน์รูปแบบใหม่
10/11/2565 ผู้ชม 22
เคลียร์คัด 11 พ.ย. 65 ตอน : อัปเดตรอบสัปดาห์กับทีมโฆษกรัฐบาล
11/11/2565 ผู้ชม 27
เคลียร์คัด 14 พ.ย. 65 ตอน : แผนพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ เป็นไปได้หรือแค่ฝัน
14/11/2565 ผู้ชม 52
เคลียร์คัด ชัดเจน 15 พ.ย. 65 ตอน : Princess's Cup Thailand 2022
15/11/2565 ผู้ชม 50
เคลียร์คัด ชัดเจน 16 พ.ย. 65 ตอน : ประเทศไทย ได้ประโยชน์อะไรจาก apec 2022
17/11/2565 ผู้ชม 36
เคลียร์คัด ชัดเจน 17 พ.ย. 65 ตอน : คนไทยได้อะไร จาก apec 2022
18/11/2565 ผู้ชม 33
เคลียร์คัด ชัดเจน 21 พ.ย. 65 ตอน : ปลูกพืชฤดูแล้ง แก้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
21/11/2565 ผู้ชม 25
เคลียร์คัด ชัดเจน 22 พ.ย. 65 ตอน : ไทยเที่ยวไทย กระตุ้นตลาดช่วงไฮซีซั่น
22/11/2565 ผู้ชม 21
เคลียร์คัด ชัดเจน 23 พ.ย. 65 ตอน : ไหวหรือไม่ หากเมืองไทยต้องรับมือวิกฤต ฝุ่นพิษ pm 2.5
23/11/2565 ผู้ชม 32
เคลียร์คัด ชัดเจน 24 พ.ย. 65 ตอน : เจ็ตสกี ซอฟต์พาวเวอร์ ก้าวไปสู่เวทีโลก
24/11/2565 ผู้ชม 20
เคลียร์คัด ชัดเจน 25 พ.ย. 65 ตอน : "ข้าวรักษ์โลก" แก้ไขปัญหาข้าวไทยได้จริง ?
25/11/2565 ผู้ชม 36
เคลียร์คัด ชัดเจน 29 พ.ย. 65 ตอน : หลังเอเปค จะฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างไร ให้เชื่อมโยงในทุกมิติ
29/11/2565 ผู้ชม 15
เคลียร์คัด ชัดเจน 30 พ.ย. 65 ตอน : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
30/11/2565 ผู้ชม 19
เคลียร์คัด ชัดเจน 1 ธ.ค. 65 ตอน : เพื่อนพึ่ง(ภา) ต้นแบบแห่งการบรรเทาทุกข์
1/12/2565 ผู้ชม 17
เคลียร์คัด ชัดเจน 2 ธ.ค. 65 ตอน : ยกระดับคนพิการ เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง
2/12/2565 ผู้ชม 23
เคลียร์คัด ชัดเจน 6 ธ.ค. 65 ตอน : ปฎิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน ด้วยข้าวรักษ์โลก
6/12/2565 ผู้ชม 15
เคลียร์คัด ชัดเจน 7 ธ.ค. 65 ตอน : รัฐสภาไทย รับมือความปลอดภัยทางถนนอย่างไร
7/12/2565 ผู้ชม 32
เคลียร์คัด ชัดเจน 8 ธ.ค. 65 ตอน : ทางหลวงชนบทพร้อมหรือไม่ เมื่อเศรษฐกิจไทยต้องเดินหน้า
8/12/2565 ผู้ชม 22
เคลียร์คัด ชัดเจน 9 ธ.ค. 65 ตอน : อัปเดตรอบสัปดาห์กับทีมโฆษกรัฐบาล
9/12/2565 ผู้ชม 36
เคลียร์คัด ชัดเจน 12 ธ.ค. 65 ตอน : ยกระดับการแข่งขันสุนัขใช้งาน สู่มาตรฐานสากล
12/12/2565 ผู้ชม 30
เคลียร์คัด ชัดเจน 13 ธ.ค. 65 ตอน : อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา มอบสิ่งยิ่งใหญ่ให้วงการแพทย์
13/12/2565 ผู้ชม 35
เคลียร์คัด ชัดเจน 14 ธ.ค. 65 ตอน : รับมือกับไวรัสอย่างไร ในฤดูหนาว
14/12/2565 ผู้ชม 47
เคลียร์คัด ชัดเจน 15 ธ.ค. 65 ตอน : 9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี งานกาชาด 2565
15/12/2565 ผู้ชม 37
เคลียร์คัด ชัดเจน 16 ธ.ค. 65 ตอน : อัปเดตรอบสัปดาห์กับทีมโฆษกรัฐบาล
16/12/2565 ผู้ชม 48
เคลียร์คัด ชัดเจน 19 ธ.ค. 65 ตอน : จะพ้นวิกฤตสุขภาพได้อย่างไร ในยุคโควิด-19
19/12/2565 ผู้ชม 29
เคลียร์คัด ชัดเจน 19 ธ.ค. 65 ตอน : ทำอย่างไร เมื่อต้องรับมือภัยหนาว - น้ำท่วม
20/12/2565 ผู้ชม 18
เคลียร์คัด ชัดเจน 21 ธ.ค. 65 ตอน : ปลดล็อก ข้อจำกัดสตาร์ทอัพไทย
21/12/2565 ผู้ชม 33
เคลียร์คัด ชัดเจน 23 ธ.ค. 65 ตอน : สงครามยาเสพติด เรื่องจริงกวาดล้างได้ไหม
29/12/2565 ผู้ชม 8
เคลียร์คัด ชัดเจน 26 ธ.ค. 65 ตอน : อิ่มละ 25 บาท ข้าวแกงกำลังใจ
29/12/2565 ผู้ชม 11
เคลียร์คัด ชัดเจน 27 ธ.ค. 65 ตอน : ของขวัญปีใหม่ ที่แรงงานไทยต้องการ
29/12/2565 ผู้ชม 19
เคลียร์คัด ชัดเจน 28 ธ.ค. 65 ตอน : ของขวัญปีใหม่ สว. มอบสิ่งใดให้ประชาชน
29/12/2565 ผู้ชม 16
เคลียร์คัด ชัดเจน 29 ธ.ค. 65 ตอน : ยกระดับแรงงาน ยกระดับค่าแรง ได้จริงหรือ
29/12/2565 ผู้ชม 16
เคลียร์คัด ชัดเจน 30 ธ.ค. 65 ตอน : ของขวัญปีใหม่ ที่คนไทยต้องการ
31/12/2565 ผู้ชม 19
เคลียร์คัด ชัดเจน 2 ม.ค. 66 ตอน : นาข้าวลดโลกร้อน ทำนาวิถีใหม่ ยกระดับทำนาอย่างยั่งยืน
2/01/2566 ผู้ชม 25
เคลียร์คัด ชัดเจน 3 ม.ค. 66 ตอน : 7 วันอันตราย อุบัติเหตุ ลด? เพิ่ม?
3/01/2566 ผู้ชม 17
เคลียร์คัด ชัดเจน 4 ม.ค. 66 ตอน : เมื่อโลกก้าวไป sme ไทยพร้อมหรือยัง
4/01/2566 ผู้ชม 23
เคลียร์คัด ชัดเจน 5 ม.ค. 66 ตอน : U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน
5/01/2566 ผู้ชม 27
เคลียร์คัด ชัดเจน 6 ม.ค. 66 ตอน : อัปเดตรอบสัปดาห์กับทีมโฆษกรัฐบาล
6/01/2566 ผู้ชม 28
เคลียร์คัด ชัดเจน 9 ม.ค. 66 ตอน : ฟื้นประเทศไทยด้วยการท่องเที่ยว
9/01/2566 ผู้ชม 20
เคลียร์คัด ชัดเจน 10 ม.ค. 66 ตอน : มาตรการคุมโควิด รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
10/01/2566 ผู้ชม 21
เคลียร์คัด ชัดเจน 11 ม.ค. 66 ตอน : พร้อมแค่ไหน รับมือการท่องเที่ยวยุคโควิด-19
11/01/2566 ผู้ชม 22
เคลียร์คัด ชัดเจน 12 ม.ค. 66 ตอน : ยกระดับ ข้าวรักษ์โลก สู่ตลาดโลก
12/01/2566 ผู้ชม 25
เคลียร์คัด ชัดเจน 13 ม.ค. 66 ตอน : children's day เด็กดีวิถีไทย
13/01/2566 ผู้ชม 20
เคลียร์คัด ชัดเจน 16 ม.ค. 66 ตอน : รับมือการกระทำความผิดซ้ำของนักโทษฯ ได้จริงหรือ
16/01/2566 ผู้ชม 35
เคลียร์คัด ชัดเจน 17 ม.ค. 66 ตอน : เคหะสุขประชา เพื่อคนรายได้น้อย
17/01/2566 ผู้ชม 19
เคลียร์คัด ชัดเจน 18 ม.ค. 66 ตอน : พ.ร.บ. การศึกษาฉบับใหม่ กับการพัฒนาครู นักเรียน และสถานศึกษา
18/01/2566 ผู้ชม 41
เคลียร์คัด ชัดเจน 19 ม.ค. 66 ตอน : บริหารงบประมาณ 67 อย่างไรให้คุ้มค่า
19/01/2566 ผู้ชม 28
เคลียร์คัด ชัดเจน 20 ม.ค. 66 ตอน : ยกระดับรับมือ ไซเบอร์
20/01/2566 ผู้ชม 24
เคลียร์คัด ชัดเจน 23 ม.ค. 66 ตอน : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นวัตกรรมแก้จน
23/01/2566 ผู้ชม 11
เคลียร์คัด ชัดเจน 24 ม.ค. 66 ตอน : วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน สร้างจิตสำนึก หยุดการสูญเสีย
24/01/2566 ผู้ชม 9
เคลียร์คัด ชัดเจน 25 ม.ค. 66 ตอน : ถนนปลอดภัย สร้างจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนน หยุดการสูญเสีย
25/01/2566 ผู้ชม 10
เคลียร์คัด ชัดเจน 26 ม.ค. 66 ตอน : ปรับค่ามาตรฐานฝุ่น pm 2.5 ยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริงหรือ
26/01/2566 ผู้ชม 6

วีดีโอแนะนำ
image
image
image
image
image
image
image