นายกฯ สั่งการ! ให้กระทรวงการคลัง เร่งดำเนินการเก็บภาษีและสินค้าที่นำเข้ามีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเร่งดำเนินการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่นำเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท เป็นการเร่งด่วน จากเดิมที่ไม่เคยเรียกเก็บ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME โดยสั่งการให้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อดูถึงผลกระทบและให้ความสำคัญกับสภาวะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ (Low-Value Goods) ราคาไม่เกิน 1,500 บาท ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคระหว่างผู้ขายในต่างประเทศซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กับผู้ขายในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรจะนำเสนอกฎหมายกำหนดให้แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ ทั้งที่เป็นแพลตฟอร์มในประเทศและแพลตฟอร์มต่างประเทศ รวมถึงบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนดมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 จากการขายสินค้าที่มีมูลค่าต่ำของผู้ขายในต่างประเทศให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทย เพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากรเป็นรายเดือนเช่นเดียวกันกับการขายสินค้าของผู้ขายในประเทศไทย

ปัจจุบัน กรมสรรพากรอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศที่ผู้ขายในต่างประเทศขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อให้การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามแนวทางนี้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และสอดคล้องกันกับแนวปฏิบัติที่นานาประเทศยอมรับ ซึ่งกรอบระยะเวลาดำเนินการกรมสรรพากรจะนำเสนอร่างกฎหมายต่อกระทรวงการคลังในเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยในระหว่างที่รอขั้นตอนตามกฎหมายของกรมสรรพากรนั้น กระทรวงการคลังจะมีมาตรการในการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำผ่านกรมศุลกากร


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น