เศรษฐกิจพอเพียง

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
เศรษฐกิจพอเพียง..ชุมชนพอเพียงอย่างยั่งยืน |
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจัดการระบบข้อมูลของส่วนราชการ 1 |
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจัดการระบบข้อมูลของส่วนราชการ 2 |
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานราชการบริหารงานบุคคล |
เศรษฐกิจพอเพียงส่งผลเพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น