คู่มือธงไตรรงค์
คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
คู่มือการจัดการมรดก
สรุปภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 2565-2566
สาระน่ารู้ด้านการบังคับคดีแพ่ง
ธรรมรส ธรรมรัฐ 19 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๒
19/04/2566 การดู 207 ครั้ง
รายการถัดไป
ลีลาชีวิต 9 ธ.ค. 64 ตอน : คนรวย ๔
9/12/2564 ผู้ชม 366
ประทีปธรรมนำชีวิต 9 ธ.ค. 64
9/12/2564 ผู้ชม 1021
พุทธธรรมนำปัญญา 1 ต.ค. 65
12/10/2565 ผู้ชม 303
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 1 ต.ค. 65
12/10/2565 ผู้ชม 312
ลีลาชีวิต 1 ต.ค. 65 ตอน : อคติพาสู่วินาส ๓
12/10/2565 ผู้ชม 379
ธรรมรส ธรรมรัฐ 2 ต.ค. 65 ตอน : ปกิณณกธรรม ๒
12/10/2565 ผู้ชม 289
ลีลาชีวิต 2 ต.ค. 65 ตอน : สัจธรรมชีวิต
12/10/2565 ผู้ชม 323
สยามปันสุข 2 ต.ค. 65
12/10/2565 ผู้ชม 306
ลีลาชีวิต 3 ต.ค. 65 ตอน : โลกกระทำอย่าถลำลึก
12/10/2565 ผู้ชม 275
ลีลาชีวิต 4 ต.ค. 65 ตอน : ซื้อโอกาส
12/10/2565 ผู้ชม 302
ธรรมรส ธรรมรัฐ 4 ต.ค. 65 ตอน : ปกิณณกธรรม ๓
12/10/2565 ผู้ชม 278
ลีลาชีวิต 5 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๑
12/10/2565 ผู้ชม 288
ลีลาชีวิต 6 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๒
12/10/2565 ผู้ชม 290
ประทีปธรรมนำชีวิต 6 ต.ค. 65
12/10/2565 ผู้ชม 282
ลีลาชีวิต 7 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๓
12/10/2565 ผู้ชม 408
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 8 ต.ค. 65
12/10/2565 ผู้ชม 255
ลีลาชีวิต 8 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๔
12/10/2565 ผู้ชม 258
พุทธธรรมนำปัญญา 8 ต.ค. 65
12/10/2565 ผู้ชม 241
ลีลาชีวิต 9 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๕
12/10/2565 ผู้ชม 294
สยามปันสุข 9 ต.ค. 65
12/10/2565 ผู้ชม 281
ธรรมรส ธรรมรัฐ 9 ต.ค. 65 ตอน : ๙ ใช้ให้คุณและโทษ
12/10/2565 ผู้ชม 322
ลีลาชีวิต 10 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๖
12/10/2565 ผู้ชม 359
ลีลาชีวิต 11 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๗
12/10/2565 ผู้ชม 251
ธรรมรส ธรรมรัฐ 11 ต.ค. 65 ตอน : ๙ รู้จัก
12/10/2565 ผู้ชม 444
ลีลาชีวิต 12 ต.ค. 65 ตอน : คนดีแผ่นดินขยาย คนชั่วร้ายแผ่นดินแคบ ๑
12/10/2565 ผู้ชม 334
ลีลาชีวิต 13 ต.ค. 65 ตอน : คนดีแผ่นดินขยาย คนชั่วร้ายแผ่นดินแคบ ๒
13/10/2565 ผู้ชม 254
ประทีปธรรมนำชีวิต 13 ต.ค. 65
13/10/2565 ผู้ชม 268
ลีลาชีวิต 14 ต.ค. 65 ตอน : คนดีแผ่นดินขยาย คนชั่วร้ายแผ่นดินแคบ ๓
16/10/2565 ผู้ชม 325
พุทธธรรมนำปัญญา 15 ต.ค. 65
16/10/2565 ผู้ชม 369
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 15 ต.ค. 65
16/10/2565 ผู้ชม 380
ลีลาชีวิต 15 ต.ค. 65 ตอน : คนดีแผ่นดินขยาย คนชั่วร้ายแผ่นดินแคบ ๔
16/10/2565 ผู้ชม 362
ธรรมรส ธรรมรัฐ 16 ต.ค. 65 ตอน : ละตระหนี่ สร้างกุศล
16/10/2565 ผู้ชม 380
ลีลาชีวิต 16 ต.ค. 65 ตอน : ป้ายสี
16/10/2565 ผู้ชม 364
สยามปันสุข 16 ต.ค. 65
16/10/2565 ผู้ชม 454
ลีลาชีวิต 17 ต.ค. 65 ตอน : น้ำลดตอผุด
17/10/2565 ผู้ชม 386
ลีลาชีวิต 18 ต.ค. 65 ตอน : สัจธรรมชีวิต
18/10/2565 ผู้ชม 246
ธรรมรส ธรรมรัฐ 18 ต.ค. 65 ตอน : วางตนในธรรมะได้อะไร
18/10/2565 ผู้ชม 293
ลีลาชีวิต 19 ต.ค. 65 ตอน : โลกกระทำอย่าถลำลึก
19/10/2565 ผู้ชม 288
ลีลาชีวิต 20 ต.ค. 65 ตอน : ซื้อโอกาส
20/10/2565 ผู้ชม 276
ประทีปธรรมนำชีวิต 20 ต.ค. 65
20/10/2565 ผู้ชม 299
ลีลาชีวิต 21 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๑
21/10/2565 ผู้ชม 265
พุทธธรรมนำปัญญา 22 ต.ค. 65
23/10/2565 ผู้ชม 225
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 22 ต.ค. 65
23/10/2565 ผู้ชม 304
ลีลาชีวิต 22 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๒
23/10/2565 ผู้ชม 225
ธรรมรส ธรรมรัฐ 23 ต.ค. 65 ตอน : กรรมชั่วย่ำยี กรรมดีส่งเสริม ๑
23/10/2565 ผู้ชม 276
ลีลาชีวิต 23 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๓
23/10/2565 ผู้ชม 274
สยามปันสุข 23 ต.ค. 65
23/10/2565 ผู้ชม 338
ลีลาชีวิต 24 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๔
24/10/2565 ผู้ชม 293
ลีลาชีวิต 25 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๕
25/10/2565 ผู้ชม 243
ธรรมรส ธรรมรัฐ 25 ต.ค. 65 ตอน : กรรมชั่วย่ำยี กรรมดีส่งเสริม ๒
25/10/2565 ผู้ชม 306
ลีลาชีวิต 26 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๖
26/10/2565 ผู้ชม 318
ประทีปธรรมนำชีวิต 27 ต.ค. 65
27/10/2565 ผู้ชม 305
ลีลาชีวิต 27 ต.ค. 65 ตอน : โอฆสงสาร ๗
27/10/2565 ผู้ชม 275
ลีลาชีวิต 28 ต.ค. 65 ตอน : คนดีแผ่นดินขยาย คนชั่วร้ายแผ่นดินแคบ ๑
28/10/2565 ผู้ชม 291
พุทธธรรมนำปัญญา 29 ต.ค. 65
30/10/2565 ผู้ชม 312
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 29 ต.ค. 65
30/10/2565 ผู้ชม 267
ลีลาชีวิต 29 ต.ค. 65 ตอน : คนดีแผ่นดินขยาย คนชั่วร้ายแผ่นดินแคบ ๒
30/10/2565 ผู้ชม 335
ลีลาชีวิต 30 ต.ค. 65 ตอน : คนดีแผ่นดินขยาย คนชั่วร้ายแผ่นดินแคบ ๓
30/10/2565 ผู้ชม 329
สยามปันสุข 30 ต.ค. 65
30/10/2565 ผู้ชม 259
ธรรมรส ธรรมรัฐ 30 ต.ค. 65 ตอน : บุญประจำปี ประเพณียอดนิยม
30/10/2565 ผู้ชม 251
ลีลาชีวิต 31 ต.ค. 65 ตอน : คนดีแผ่นดินขยาย คนชั่วร้ายแผ่นดินแคบ ๔
31/10/2565 ผู้ชม 299
ลีลาชีวิต 1 พ.ย. 65 ตอน : ป้ายสี
1/11/2565 ผู้ชม 320
ธรรมรส ธรรมรัฐ 1 พ.ย. 65 ตอน : คนน่าเบื่อ
1/11/2565 ผู้ชม 339
ลีลาชีวิต 2 พ.ย. 65 ตอน : พัฒนาผิดรูปแบบ
2/11/2565 ผู้ชม 312
ลีลาชีวิต 3 พ.ย. 65 ตอน : หักพร้าด้วยเข่า
3/11/2565 ผู้ชม 246
ประทีปธรรมนำชีวิต 3 พ.ย. 65
3/11/2565 ผู้ชม 285
ลีลาชีวิต 4 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๑
4/11/2565 ผู้ชม 304
พุทธธรรมนำปัญญา 5 พ.ย. 65
6/11/2565 ผู้ชม 354
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 5 พ.ย. 65
6/11/2565 ผู้ชม 249
ลีลาชีวิต 5 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๒
6/11/2565 ผู้ชม 308
ธรรมรส ธรรมรัฐ 6 พ.ย. 65 ตอน : ผู้บริหารที่ดีทำอย่างไร
6/11/2565 ผู้ชม 264
ลีลาชีวิต 6 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๓
6/11/2565 ผู้ชม 308
สยามปันสุข 6 พ.ย. 65
6/11/2565 ผู้ชม 353
ลีลาชีวิต 7 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๔
7/11/2565 ผู้ชม 255
ลีลาชีวิต 8 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๕
8/11/2565 ผู้ชม 292
ธรรมรส ธรรมรัฐ 8 พ.ย. 65 ตอน : คนดี ดีได้อย่างไร
8/11/2565 ผู้ชม 271
ลีลาชีวิต 9 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๖
9/11/2565 ผู้ชม 249
ลีลาชีวิต 10 พ.ย. 65 ตอน ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๗
10/11/2565 ผู้ชม 224
ประทีปธรรมนำชีวิต 10 พ.ย. 65
10/11/2565 ผู้ชม 256
ลีลาชีวิต 11 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๘
11/11/2565 ผู้ชม 426
พุทธธรรมนำปัญญา 12 พ.ย. 65
13/11/2565 ผู้ชม 249
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 12 พ.ย. 65
13/11/2565 ผู้ชม 256
ลีลาชีวิต 12 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๙
13/11/2565 ผู้ชม 368
ธรรมรส ธรรมรัฐ 13 พ.ย. 65 ตอน : พระก็สับสน คนก็วุ่นวาย
13/11/2565 ผู้ชม 385
ลีลาชีวิต 13 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๑๐
13/11/2565 ผู้ชม 458
สยามปันสุข 13 พ.ย. 65
13/11/2565 ผู้ชม 283
ลีลาชีวิต 14 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๑๑
14/11/2565 ผู้ชม 326
ลีลาชีวิต 15 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๑๒
15/11/2565 ผู้ชม 392
ธรรมรส ธรรมรัฐ 15 พ.ย. 65 ตอน : พระก็สับสน คนก็วุ่นวาย ๒
15/11/2565 ผู้ชม 281
ลีลาชีวิต 15 พ.ย. 65 ตอน : ป้ายสี
16/11/2565 ผู้ชม 339
ลีลาชีวิต 17 พ.ย. 65 ตอน : พัฒนาผิดรูปแบบ
17/11/2565 ผู้ชม 422
ลีลาชีวิต 18 พ.ย. 65 ตอน : หักพร้าด้วยเข่า
20/11/2565 ผู้ชม 266
ลีลาชีวิต 19 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๑
20/11/2565 ผู้ชม 371
พุทธธรรมนำปัญญา 19 พ.ย. 65
20/11/2565 ผู้ชม 248
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 19 พ.ย. 65
20/11/2565 ผู้ชม 299
ธรรมรส ธรรมรัฐ 20 พ.ย. 65 ตอน : มนุษย์ตัว "อ" ๑
20/11/2565 ผู้ชม 230
ลีลาชีวิต 20 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๒
20/11/2565 ผู้ชม 373
สยามปันสุข 20 พ.ย. 65
20/11/2565 ผู้ชม 382
ลีลาชีวิต 21 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๓
21/11/2565 ผู้ชม 220
ลีลาชีวิต 22 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๔
22/11/2565 ผู้ชม 242
ธรรมรส ธรรมรัฐ 22 พ.ย. 65 ตอน : มนุษย์ตัว "อ" ๒
22/11/2565 ผู้ชม 342
ลีลาชีวิต 23 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๕
23/11/2565 ผู้ชม 280
ลีลาชีวิต 24 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๖
24/11/2565 ผู้ชม 230
ลีลาชีวิต 25 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๗
25/11/2565 ผู้ชม 448
พุทธธรรมนำปัญญา 26 พ.ย. 65
27/11/2565 ผู้ชม 366
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 26 พ.ย. 65
27/11/2565 ผู้ชม 375
ลีลาชีวิต 26 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๘
27/11/2565 ผู้ชม 375
ธรรมรส ธรรมรัฐ 27 พ.ย. 65 ตอน : วิถีลูกกตัญญู ๑
27/11/2565 ผู้ชม 312
สยามปันสุข 27 พ.ย. 65
27/11/2565 ผู้ชม 441
ลีลาชีวิต 27 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๙
28/11/2565 ผู้ชม 312
ลีลาชีวิต 28 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๑๐
28/11/2565 ผู้ชม 488
ลีลาชีวิต 29 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๑๑
29/11/2565 ผู้ชม 323
ธรรมรส ธรรมรัฐ 29 พ.ย. 65 ตอน : วิถีลูกกตัญญู ๒
29/11/2565 ผู้ชม 282
ลีลาชีวิต 30 พ.ย. 65 ตอน : ทำงานแบบพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ ๑๒
30/11/2565 ผู้ชม 225
ลีลาชีวิต 1 ธ.ค. 65 ตอน : ป้ายสี
1/12/2565 ผู้ชม 247
ลีลาชีวิต 2 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๑
2/12/2565 ผู้ชม 359
พุทธธรรมนำปัญญา 3 ธ.ค. 65
4/12/2565 ผู้ชม 279
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 3 ธ.ค. 65
4/12/2565 ผู้ชม 221
ลีลาชีวิต 3 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๒
4/12/2565 ผู้ชม 339
ธรรมรส ธรรมรัฐ 4 ธ.ค. 65 ตอน : วิถีลูกกตัญญู ๓
4/12/2565 ผู้ชม 315
ลีลาชีวิต 4 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๓
4/12/2565 ผู้ชม 301
สยามปันสุข 4 ธ.ค. 65
4/12/2565 ผู้ชม 315
ลีลาชีวิต 5 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๔
5/12/2565 ผู้ชม 248
ลีลาชีวิต 6 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๖
6/12/2565 ผู้ชม 330
ธรรมรส ธรรมรัฐ 6 ธ.ค. 65 ตอน : วิถีลูกกตัญญู ๔
6/12/2565 ผู้ชม 228
ลีลาชีวิต 7 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๑
7/12/2565 ผู้ชม 335
ประทีปธรรมนำชีวิต 8 ธ.ค. 65
8/12/2565 ผู้ชม 255
ลีลาชีวิต 8 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๒
8/12/2565 ผู้ชม 317
ลีลาชีวิต 9 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๓
9/12/2565 ผู้ชม 399
พุทธธรรมนำปัญญา 10 ธ.ค. 65
11/12/2565 ผู้ชม 240
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 10 ธ.ค. 65
11/12/2565 ผู้ชม 306
ลีลาชีวิต 10 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๔
11/12/2565 ผู้ชม 255
ธรรมรส ธรรมรัฐ 11 ธ.ค. 65 ตอน : พระคุณอุ่นเกล้า
11/12/2565 ผู้ชม 252
ลีลาชีวิต 11 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๕
11/12/2565 ผู้ชม 253
สยามปันสุข 11 ธ.ค. 65
11/12/2565 ผู้ชม 265
ลีลาชีวิต 12 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๑
12/12/2565 ผู้ชม 337
ลีลาชีวิต 13 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๒
13/12/2565 ผู้ชม 232
ธรรมรส ธรรมรัฐ 13 ธ.ค. 65 ตอน : ยศศักดิ์ จงตระหนักให้ดี
13/12/2565 ผู้ชม 357
ลีลาชีวิต 14 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๓
14/12/2565 ผู้ชม 243
ลีลาชีวิต 15 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๔
15/12/2565 ผู้ชม 310
ประทีปธรรมนำชีวิต 15 ธ.ค. 65
15/12/2565 ผู้ชม 267
ลีลาชีวิต 16 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๕
16/12/2565 ผู้ชม 449
พุทธธรรมนำปัญญา 17 ธ.ค. 65
18/12/2565 ผู้ชม 342
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 17 ธ.ค. 65
18/12/2565 ผู้ชม 441
ลีลาชีวิต 17 ธ.ค. 65 ตอน : อยู่เป็นคน ต้องทนต่อปาก
18/12/2565 ผู้ชม 433
ธรรมรส ธรรมรัฐ 18 ธ.ค. 65 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๑
18/12/2565 ผู้ชม 386
ลีลาชีวิต 18 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๑
18/12/2565 ผู้ชม 437
สยามปันสุข 18 ธ.ค. 65
18/12/2565 ผู้ชม 413
ลีลาชีวิต 19 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๒
19/12/2565 ผู้ชม 383
ลีลาชีวิต 20 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๓
20/12/2565 ผู้ชม 268
ธรรมรส ธรรมรัฐ 20 ธ.ค. 65 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๒
20/12/2565 ผู้ชม 398
ลีลาชีวิต 21 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๔
21/12/2565 ผู้ชม 474
ลีลาชีวิต 22 ธ.ค. 65 ตอน : ถึงเวลาพักก็ควรพัก ๕
22/12/2565 ผู้ชม 369
ประทีปธรรมนำชีวิต 22 ธ.ค. 65
22/12/2565 ผู้ชม 383
ลีลาชีวิต 23 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๑
29/12/2565 ผู้ชม 324
พุทธธรรมนำปัญญา 24 ธ.ค. 65
29/12/2565 ผู้ชม 335
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 24 ธ.ค. 65
29/12/2565 ผู้ชม 299
ลีลาชีวิต 24 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๒
29/12/2565 ผู้ชม 253
ลีลาชีวิต 25 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๓
29/12/2565 ผู้ชม 391
สยามปันสุข 25 ธ.ค. 65
29/12/2565 ผู้ชม 387
ธรรมรส ธรรมรัฐ 25 ธ.ค. 65 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๓
29/12/2565 ผู้ชม 244
ลีลาชีวิต 26 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๔
29/12/2565 ผู้ชม 408
ลีลาชีวิต 27 ธ.ค. 65 ตอน : ทุกข์ ๕
29/12/2565 ผู้ชม 338
ธรรมรส ธรรมรัฐ 27 ธ.ค. 65 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๔
29/12/2565 ผู้ชม 366
ลีลาชีวิต 28 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๑
29/12/2565 ผู้ชม 347
ลีลาชีวิต 29 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๒
29/12/2565 ผู้ชม 326
ประทีปธรรมนำชีวิต 29 ธ.ค. 65
29/12/2565 ผู้ชม 351
ลีลาชีวิต 30 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๓
31/12/2565 ผู้ชม 328
ลีลาชีวิต 31 ธ.ค. 65 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๔
31/12/2565 ผู้ชม 343
พุทธธรรมนำปัญญา 31 ธ.ค. 65
1/01/2566 ผู้ชม 372
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 31 ธ.ค. 65
1/01/2566 ผู้ชม 356
ธรรมรส ธรรมรัฐ 1 ม.ค. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๑
1/01/2566 ผู้ชม 409
ลีลาชีวิต 1 ม.ค. 66 ตอน : ความจริงที่คนเราแกล้งทำเป็นตาบอด ๖
1/01/2566 ผู้ชม 422
สยามปันสุข 1 ม.ค. 66
1/01/2566 ผู้ชม 322
ลีลาชีวิต 2 ม.ค. 66 ตอน : อำนวยพร พ.ศ. ๒๕๖๖
2/01/2566 ผู้ชม 362
ธรรมรส ธรรมรัฐ 2 ม.ค. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๒
2/01/2566 ผู้ชม 365
ลีลาชีวิต 3 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๑
3/01/2566 ผู้ชม 393
พุทธธรรมนำปัญญา 3 ม.ค. 66 ตอน : อานิสงส์แห่งการฟังที่มีผลมาก ๑
3/01/2566 ผู้ชม 294
ลีลาชีวิต 4 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๒
4/01/2566 ผู้ชม 409
ธรรมรส ธรรมรัฐ 4 ม.ค. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๓
4/01/2566 ผู้ชม 351
ลีลาชีวิต 5 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๓
5/01/2566 ผู้ชม 364
พุทธธรรมนำปัญญา 5 ม.ค. 66 ตอน : อานิสงส์แห่งการฟังที่มีผลมาก ๒
5/01/2566 ผู้ชม 448
ลีลาชีวิต 6 ม.ค. 66 ตอน : อำนวยพร พ.ศ. ๒๕๖๖
6/01/2566 ผู้ชม 331
ธรรมรส ธรรมรัฐ 6 ม.ค. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๔
6/01/2566 ผู้ชม 394
พุทธธรรมนำปัญญา 7 ม.ค. 66 ตอน : การกำหนดลมหายใจเข้า - ออก ๑
8/01/2566 ผู้ชม 367
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 7 ม.ค. 66
8/01/2566 ผู้ชม 339
ลีลาชีวิต 7 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๔
8/01/2566 ผู้ชม 266
ธรรมรส ธรรมรัฐ 8 ม.ค. 66 ตอน : รักษาจิต พิชิตกิเลส ๑
8/01/2566 ผู้ชม 371
ลีลาชีวิต 8 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๕
8/01/2566 ผู้ชม 318
สยามปันสุข 8 ม.ค. 66
8/01/2566 ผู้ชม 383
ลีลาชีวิต 9 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๖
9/01/2566 ผู้ชม 271
ธรรมรส ธรรมรัฐ 9 ม.ค. 66 ตอน : รักษาจิต พิชิตกิเลส ๒
9/01/2566 ผู้ชม 324
ลีลาชีวิต 10 ม.ค. 66 ตอน : อำนวยพร พ ศ ๒๕๖๖
10/01/2566 ผู้ชม 345
พุทธธรรมนำปัญญา 10 ม.ค. 66 ตอน : การกำหนดลมหายใจเข้า - ออก ๒
10/01/2566 ผู้ชม 406
ลีลาชีวิต 11 ม.ค. 66 ตอน : อยู่ในโลกที่น่ารื่นรมย์
11/01/2566 ผู้ชม 479
ลีลาชีวิต 12 ม.ค. 66 ตอน : อยู่ในโลกที่ขมขื่น
12/01/2566 ผู้ชม 431
พุทธธรรมนำปัญญา 12 ม.ค. 66 ตอน : การปฏิบัติธรรมต้องอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ ๑
12/01/2566 ผู้ชม 319
ลีลาชีวิต 13 ม.ค. 66 ตอน : ไหว้ ๑
13/01/2566 ผู้ชม 375
ธรรมรส ธรรมรัฐ 13 ม.ค. 66
13/01/2566 ผู้ชม 356
พุทธธรรมนำปัญญา 14 ม.ค. 66 ตอน : การปฏิบัติธรรมต้องอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ ๒
15/01/2566 ผู้ชม 418
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 14 ม.ค. 66
15/01/2566 ผู้ชม 387
ลีลาชีวิต 14 ม.ค. 66 ตอน : ไหว้ ๒
15/01/2566 ผู้ชม 433
ธรรมรส ธรรมรัฐ 15 ม.ค. 66
15/01/2566 ผู้ชม 369
ลีลาชีวิต 15 ม.ค. 66 ตอน : ฝึกจิต
15/01/2566 ผู้ชม 262
สยามปันสุข 15 ม.ค. 66
16/01/2566 ผู้ชม 317
ลีลาชีวิต 16 ม.ค. 66 ตอน : ยุติการ ขัด ๑
16/01/2566 ผู้ชม 279
ธรรมรส ธรรมรัฐ 16 ม.ค. 66 ตอน : ดี ๘ ข้อ ๑
16/01/2566 ผู้ชม 322
ลีลาชีวิต 17 ม.ค. 66 ตอน : อำนวยพร พ.ศ. ๒๕๖๖
17/01/2566 ผู้ชม 216
พุทธธรรมนำปัญญา 17 ม.ค. 66 ตอน : การสำรวมอินทรีย์ ๑
17/01/2566 ผู้ชม 379
ลีลาชีวิต 18 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๑
18/01/2566 ผู้ชม 286
ธรรมรส ธรรมรัฐ 16 ม.ค. 66 ตอน : ดี ๘ ข้อ ๒
18/01/2566 ผู้ชม 389
ลีลาชีวิต 19 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๒
19/01/2566 ผู้ชม 387
พุทธธรรมนำปัญญา 19 ม.ค. 66 ตอน : การสำรวมอินทรีย์ ๒
19/01/2566 ผู้ชม 352
ลีลาชีวิต 20 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๓
20/01/2566 ผู้ชม 302
ธรรมรส ธรรมรัฐ 20 ม.ค. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๑
20/01/2566 ผู้ชม 400
ลีลาชีวิต 21 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๔
22/01/2566 ผู้ชม 312
พุทธธรรมนำปัญญา 21 ม.ค. 66 ตอน : ความปรารถนาเป็นกิเลสหรือไม่ ๑
22/01/2566 ผู้ชม 288
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 21 ม.ค. 66
22/01/2566 ผู้ชม 341
ธรรมรส ธรรมรัฐ 22 ม.ค. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๒
22/01/2566 ผู้ชม 399
ลีลาชีวิต 22 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๕
22/01/2566 ผู้ชม 356
สยามปันสุข 22 ม.ค. 66
22/01/2566 ผู้ชม 392
ลีลาชีวิต 23 ม.ค. 66 ตอน : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ๖
23/01/2566 ผู้ชม 282
ธรรมรส ธรรมรัฐ 23 ม.ค. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๓
23/01/2566 ผู้ชม 360
ลีลาชีวิต 24 ม.ค. 66 ตอน : อยู่ในโลกที่น่ารื่นรมย์
24/01/2566 ผู้ชม 413
พุทธธรรมนำปัญญา 24 ม.ค. 66 ตอน : ความปรารถนาเป็นกิเลสหรือไม่ ๒
24/01/2566 ผู้ชม 326
ลีลาชีวิต 25 ม.ค. 66 ตอน : อยู่ในโลกที่ขมขื่น
25/01/2566 ผู้ชม 310
ธรรมรส ธรรมรัฐ 25 ม.ค. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๔
25/01/2566 ผู้ชม 298
ลีลาชีวิต 26 ม.ค. 66 ตอน : ไหว้ ๑
26/01/2566 ผู้ชม 375
พุทธธรรมนำปัญญา 26 ม.ค. 66 ตอน : ศาสนา...ศูนย์กลางของชุมชน
26/01/2566 ผู้ชม 340
ลีลาชีวิต 27 ม.ค. 66 ตอน : ไหว้ ๒
27/01/2566 ผู้ชม 311
ธรรมรส ธรรมรัฐ 27 ม.ค. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๕
27/01/2566 ผู้ชม 384
พุทธธรรมนำปัญญา 28 ม.ค. 66 ตอน : วันพระสำคัญไฉน
29/01/2566 ผู้ชม 356
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 28 ม.ค. 66
29/01/2566 ผู้ชม 270
ลีลาชีวิต 28 ม.ค. 66 ตอน : ฝึกจิต
29/01/2566 ผู้ชม 283
ธรรมรส ธรรมรัฐ 29 ม.ค. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๖
29/01/2566 ผู้ชม 262
ลีลาชีวิต 29 ม.ค. 66 ตอน : ยุติการ ขัด
29/01/2566 ผู้ชม 298
สยามปันสุข 29 ม.ค. 66
29/01/2566 ผู้ชม 283
ลีลาชีวิต 30 ม.ค. 66 ตอน : อยู่ในโลกที่น่ารื่นรมย์
30/01/2566 ผู้ชม 396
ธรรมรส ธรรมรัฐ 30 ม.ค. 66 ตอน : บุญ ๖ ชั้น สวรรค์บนดิน ๑
30/01/2566 ผู้ชม 425
ลีลาชีวิต 31 ม.ค. 66 ตอน : ไหว้ ๑
31/01/2566 ผู้ชม 233
พุทธธรรมนำปัญญา 31 ม.ค. 66 ตอน : รามเกียรติ์วัดโพธิ์
31/01/2566 ผู้ชม 290
ลีลาชีวิต 1 ก.พ. 66 ตอน : ไหว้ ๒
1/02/2566 ผู้ชม 288
ธรรมรส ธรรมรัฐ 1 ก.พ. 66 ตอน : บุญ ๖ ชั้น สวรรค์บนดิน ๒
1/02/2566 ผู้ชม 291
ลีลาชีวิต 2 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑
2/02/2566 ผู้ชม 251
พุทธธรรมนำปัญญา 2 ก.พ. 66 ตอน : ความปรารถนาเป็นเหตุแห่งความสำเร็จ ๑
2/02/2566 ผู้ชม 450
ลีลาชีวิต 3 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๒
3/02/2566 ผู้ชม 247
ธรรมรส ธรรมรัฐ 3 ก.พ. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๑
3/02/2566 ผู้ชม 337
พุทธธรรมนำปัญญา 4 ก.พ. 66 ตอน : ความปรารถนาเป็นเหตุแห่งความสำเร็จ ๒
5/02/2566 ผู้ชม 279
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 4 ก.พ. 66
5/02/2566 ผู้ชม 266
ลีลาชีวิต 4 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๓
5/02/2566 ผู้ชม 309
ธรรมรส ธรรมรัฐ 5 ก.พ. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๒
5/02/2566 ผู้ชม 360
ลีลาชีวิต 5 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๔
5/02/2566 ผู้ชม 328
สยามปันสุข 5 ก.พ. 66
5/02/2566 ผู้ชม 351
ลีลาชีวิต 6 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๕
6/02/2566 ผู้ชม 235
ธรรมรส ธรรมรัฐ 6 ก.พ. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๓
6/02/2566 ผู้ชม 366
ลีลาชีวิต 7 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๖
7/02/2566 ผู้ชม 324
พุทธธรรมนำปัญญา 7 ก.พ. 66 ตอน : อานิสงส์แห่งการฟังที่มีผลมาก ๑
7/02/2566 ผู้ชม 297
ลีลาชีวิต 8 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๗
8/02/2566 ผู้ชม 341
ธรรมรส ธรรมรัฐ 8 ก.พ. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๔
8/02/2566 ผู้ชม 353
ลีลาชีวิต 9 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๘
9/02/2566 ผู้ชม 379
พุทธธรรมนำปัญญา 9 ก.พ. 66 ตอน : อานิสงส์แห่งการฟังที่มีผลมาก ๒
9/02/2566 ผู้ชม 312
ลีลาชีวิต 10 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๙
10/02/2566 ผู้ชม 313
ธรรมรส ธรรมรัฐ 10 ก.พ. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๑
10/02/2566 ผู้ชม 335
พุทธธรรมนำปัญญา 11 ก.พ. 66 ตอน : การทำดี เป็นกัลยาณมิตรสำคัญที่สุด
12/02/2566 ผู้ชม 187
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 11 ก.พ. 66
12/02/2566 ผู้ชม 320
ลีลาชีวิต 11 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๐
12/02/2566 ผู้ชม 312
ธรรมรส ธรรมรัฐ 12 ก.พ. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๒
13/02/2566 ผู้ชม 348
ลีลาชีวิต 12 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๑
13/02/2566 ผู้ชม 303
สยามปันสุข 12 ก.พ. 66
13/02/2566 ผู้ชม 234
ลีลาชีวิต 13 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๒
13/02/2566 ผู้ชม 237
ธรรมรส ธรรมรัฐ 13 ก.พ. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๓
13/02/2566 ผู้ชม 258
ลีลาชีวิต 14 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๓
14/02/2566 ผู้ชม 349
พุทธธรรมนำปัญญา 14 ก.พ. 66 ตอน : การกำหนดลมหายใจเข้า - ออก ๑
14/02/2566 ผู้ชม 232
ลีลาชีวิต 15 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๔
15/02/2566 ผู้ชม 240
ธรรมรส ธรรมรัฐ 14 ก.พ. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๔
15/02/2566 ผู้ชม 340
ลีลาชีวิต 16 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑
16/02/2566 ผู้ชม 250
พุทธธรรมนำปัญญา 16 ก.พ. 66 ตอน : การกำหนดลมหายใจเข้า - ออก ๒
16/02/2566 ผู้ชม 235
ลีลาชีวิต 17 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๒
17/02/2566 ผู้ชม 220
ธรรมรส ธรรมรัฐ 17 ก.พ. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๕
17/02/2566 ผู้ชม 320
พุทธธรรมนำปัญญา 18 ก.พ. 66 ตอน : การปฏิบัติธรรมต้องอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ ๑
19/02/2566 ผู้ชม 238
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 18 ก.พ. 66
19/02/2566 ผู้ชม 338
ลีลาชีวิต 18 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๓
19/02/2566 ผู้ชม 297
ธรรมรส ธรรมรัฐ 19 ก.พ. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๖
19/02/2566 ผู้ชม 400
ลีลาชีวิต 19 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๔
19/02/2566 ผู้ชม 306
สยามปันสุข 19 ก.พ. 66
19/02/2566 ผู้ชม 263
ลีลาชีวิต 20 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๕
20/02/2566 ผู้ชม 296
ธรรมรส ธรรมรัฐ 20 ก.พ. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๗
20/02/2566 ผู้ชม 271
ลีลาชีวิต 21 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๖
21/02/2566 ผู้ชม 212
พุทธธรรมนำปัญญา 21 ก.พ. 66 ตอน : การปฏิบัติธรรมต้องอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ ๒
21/02/2566 ผู้ชม 218
ลีลาชีวิต 22 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๗
22/02/2566 ผู้ชม 260
ธรรมรส ธรรมรัฐ 22 ก.พ. 66 ตอน : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๑
22/02/2566 ผู้ชม 377
ลีลาชีวิต 23 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๘
23/02/2566 ผู้ชม 231
พุทธธรรมนำปัญญา 23 ก.พ. 66 ตอน : มาฆบูชา วันแห่งความรักที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทน
23/02/2566 ผู้ชม 251
ลีลาชีวิต 24 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๙
24/02/2566 ผู้ชม 237
ธรรมรส ธรรมรัฐ 24 ก.พ. 66 ตอน : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๒
24/02/2566 ผู้ชม 295
พุทธธรรมนำปัญญา 25 ก.พ. 66 ตอน : สุขกับงาน เบิกบานด้วยธรรมะ
26/02/2566 ผู้ชม 230
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 25 ก.พ. 66
26/02/2566 ผู้ชม 236
ลีลาชีวิต 25 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๐
26/02/2566 ผู้ชม 224
ธรรมรส ธรรมรัฐ 26 ก.พ. 66 ตอน : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๓
26/02/2566 ผู้ชม 277
ลีลาชีวิต 26 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๑
26/02/2566 ผู้ชม 336
สยามปันสุข 26 ก.พ. 66
26/02/2566 ผู้ชม 215
ลีลาชีวิต 27 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๒
27/02/2566 ผู้ชม 260
ธรรมรส ธรรมรัฐ 27 ก.พ. 66 ตอน : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๔
27/02/2566 ผู้ชม 334
ลีลาชีวิต 28 ก.พ. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๓
28/02/2566 ผู้ชม 256
พุทธธรรมนำปัญญา 28 ก.พ. 66 ตอน : เปรตวัดสุทัศน์ ตำนานที่สะท้อนหลักธรรม
28/02/2566 ผู้ชม 295
ลีลาชีวิต 1 มี.ค. 66 ตอน : คลายเครียด ๑๔
1/03/2566 ผู้ชม 206
ธรรมรส ธรรมรัฐ 1 มี.ค. 66 ตอน : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๕
1/03/2566 ผู้ชม 338
ลีลาชีวิต 2 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑
2/03/2566 ผู้ชม 359
พุทธธรรมนำปัญญา 2 มี.ค. 66 ตอน : ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ ๑
2/03/2566 ผู้ชม 366
ธรรมรส ธรรมรัฐ 3 มี.ค. 66 ตอน : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๖
3/03/2566 ผู้ชม 208
ลีลาชีวิต 3 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๒
3/03/2566 ผู้ชม 264
พุทธธรรมนำปัญญา 4 มี.ค. 66 ตอน : ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ ๒
5/03/2566 ผู้ชม 258
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 4 มี.ค. 66
5/03/2566 ผู้ชม 375
ลีลาชีวิต 4 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๓
5/03/2566 ผู้ชม 295
ธรรมรส ธรรมรัฐ 5 มี.ค. 66 ตอน : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๗
5/03/2566 ผู้ชม 309
ลีลาชีวิต 5 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๔
5/03/2566 ผู้ชม 236
สยามปันสุข 5 มี.ค. 66
5/03/2566 ผู้ชม 260
ลีลาชีวิต 6 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๕
6/03/2566 ผู้ชม 314
ธรรมรส ธรรมรัฐ 6 มี.ค. 66 ตอน : ปากดี ปากเสีย ๘
6/03/2566 ผู้ชม 271
ลีลาชีวิต 7 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๖
7/03/2566 ผู้ชม 313
พุทธธรรมนำปัญญา 7 มี.ค. 66 ตอน : ผลของกรรมสุปปพุทธกุฏฐิ ๑
7/03/2566 ผู้ชม 302
ลีลาชีวิต 8 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๗
8/03/2566 ผู้ชม 285
ธรรมรส ธรรมรัฐ 8 มี.ค. 66 ตอน : ปากดี ปากเสีย ๙
8/03/2566 ผู้ชม 209
ลีลาชีวิต 9 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๘
9/03/2566 ผู้ชม 218
พุทธธรรมนำปัญญา 9 มี.ค. 66 ตอน : ผลของกรรมสุปปพุทธกุฏฐิ ๒
9/03/2566 ผู้ชม 279
ลีลาชีวิต 10 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๙
10/03/2566 ผู้ชม 280
ธรรมรส ธรรมรัฐ 10 มี.ค. 66 ตอน : ปากดี ปากเสีย ๑๐
10/03/2566 ผู้ชม 324
พุทธธรรมนำปัญญา 11 มี.ค. 66 ตอน : ผลการกำหนดลมหายใจเข้า - ออก ๑
12/03/2566 ผู้ชม 282
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 11 มี.ค. 66
12/03/2566 ผู้ชม 248
ลีลาชีวิต 11 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๐
12/03/2566 ผู้ชม 240
ธรรมรส ธรรมรัฐ 12 มี.ค. 66 ตอน : ปากดี ปากเสีย ๑๑
12/03/2566 ผู้ชม 295
ลีลาชีวิต 12 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๑
12/03/2566 ผู้ชม 255
สยามปันสุข 12 มี.ค. 66
12/03/2566 ผู้ชม 231
ลีลาชีวิต 13 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๒
13/03/2566 ผู้ชม 279
ธรรมรส ธรรมรัฐ 13 มี.ค. 66 ตอน : รักษาจิต พิชิตกิเลส ๑
13/03/2566 ผู้ชม 263
ลีลาชีวิต 14 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๓
14/03/2566 ผู้ชม 283
พุทธธรรมนำปัญญา 14 มี.ค. 66 ตอน : ผลการกำหนดลมหายใจเข้า - ออก ๒
14/03/2566 ผู้ชม 258
ลีลาชีวิต 15 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๔
15/03/2566 ผู้ชม 204
ธรรมรส ธรรมรัฐ 15 มี.ค. 66 ตอน : รักษาจิต พิชิตกิเลส ๒
15/03/2566 ผู้ชม 220
ลีลาชีวิต 16 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๕
16/03/2566 ผู้ชม 381
พุทธธรรมนำปัญญา 16 มี.ค. 66 ตอน : ศรัทธาตั้งไว้ดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ ๑
16/03/2566 ผู้ชม 246
ลีลาชีวิต 17 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๖
17/03/2566 ผู้ชม 306
ธรรมรส ธรรมรัฐ 17 มี.ค. 66 ตอน : ดี ๘ ข้อ ๑
17/03/2566 ผู้ชม 231
พุทธธรรมนำปัญญา 18 มี.ค. 66 ตอน : ศรัทธาตั้งไว้ดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ ๒
19/03/2566 ผู้ชม 313
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 18 มี.ค. 66
19/03/2566 ผู้ชม 260
ลีลาชีวิต 18 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑
19/03/2566 ผู้ชม 355
ธรรมรส ธรรมรัฐ 19 มี.ค. 66 ตอน : ดี ๘ ข้อ ๒
19/03/2566 ผู้ชม 288
ลีลาชีวิต 19 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๒
19/03/2566 ผู้ชม 257
สยามปันสุข 19 มี.ค. 66
19/03/2566 ผู้ชม 261
ลีลาชีวิต 20 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๓
20/03/2566 ผู้ชม 357
ธรรมรส ธรรมรัฐ 20 มี.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑
20/03/2566 ผู้ชม 299
ลีลาชีวิต 21 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๔
21/03/2566 ผู้ชม 221
พุทธธรรมนำปัญญา 21 มี.ค. 66 ตอน : การศึกษาพระอภิธรรมเพื่อละ ๑
21/03/2566 ผู้ชม 202
ลีลาชีวิต 22 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๕
22/03/2566 ผู้ชม 333
ธรรมรส ธรรมรัฐ 22 มี.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒
22/03/2566 ผู้ชม 339
ลีลาชีวิต 23 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๖
23/03/2566 ผู้ชม 345
พุทธธรรมนำปัญญา 23 มี.ค. 66 ตอน : การทำดี เป็นกัลยาณมิตรสำคัญที่สุด
23/03/2566 ผู้ชม 294
ลีลาชีวิต 24 มี.ค.66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๗
24/03/2566 ผู้ชม 366
ธรรมรส ธรรมรัฐ 24 มี.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๓
24/03/2566 ผู้ชม 230
พุทธธรรมนำปัญญา 25 มี.ค. 66 ตอน : โต๊ะหมู่บูชา สัญญะทางศาสนา
26/03/2566 ผู้ชม 276
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 25 มี.ค. 66
26/03/2566 ผู้ชม 287
ลีลาชีวิต 25 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๘
26/03/2566 ผู้ชม 255
ธรรมรส ธรรมรัฐ 26 มี.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๔
27/03/2566 ผู้ชม 249
ลีลาชีวิต 26 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๙
27/03/2566 ผู้ชม 266
สยามปันสุข 26 มี.ค. 66
27/03/2566 ผู้ชม 294
ลีลาชีวิต 27 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๐
27/03/2566 ผู้ชม 286
ธรรมรส ธรรมรัฐ 27 มี.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๕
27/03/2566 ผู้ชม 289
ลีลาชีวิต 28 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๑
28/03/2566 ผู้ชม 256
พุทธธรรมนำปัญญา 28 มี.ค. 66 ตอน : ธรรมะในวัยเรียน
28/03/2566 ผู้ชม 279
ลีลาชีวิต 29 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๒
29/03/2566 ผู้ชม 220
ธรรมรส ธรรมรัฐ 29 มี.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๖
29/03/2566 ผู้ชม 244
ลีลาชีวิต 30 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๓
30/03/2566 ผู้ชม 308
พุทธธรรมนำปัญญา 30 มี.ค. 66 ตอน : พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุในคติชาวพุทธ
30/03/2566 ผู้ชม 339
ลีลาชีวิต 31 มี.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๔
31/03/2566 ผู้ชม 273
ธรรมรส ธรรมรัฐ 31 มี.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๗
31/03/2566 ผู้ชม 338
พุทธธรรมนำปัญญา 1 เม.ย. 66 ตอน : การสำรวมอินทรีย์ ๑
2/04/2566 ผู้ชม 312
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 1 เม.ย. 66
2/04/2566 ผู้ชม 277
ลีลาชีวิต 1 เม.ย. 66 ตอน : มงคลชีวิตที่ลิขิตได้ ๑๕
2/04/2566 ผู้ชม 330
ธรรมรส ธรรมรัฐ 2 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๘
2/04/2566 ผู้ชม 279
ลีลาชีวิต 2 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๑
2/04/2566 ผู้ชม 265
สยามปันสุข 2 เม.ย. 66
2/04/2566 ผู้ชม 267
ธรรมรส ธรรมรัฐ 3 เม.ย. 66 ตอน: อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๑
4/04/2566 ผู้ชม 230
ลีลาชีวิต 3 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๒
4/04/2566 ผู้ชม 296
ลีลาชีวิต 4 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๓
4/04/2566 ผู้ชม 257
พุทธธรรมนำปัญญา 4 เม.ย. 66 ตอน : การสำรวมอินทรีย์ ๒
5/04/2566 ผู้ชม 298
ลีลาชีวิต 5 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๔
5/04/2566 ผู้ชม 279
ธรรมรส ธรรมรัฐ 5 เม.ย. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๒
5/04/2566 ผู้ชม 242
ลีลาชีวิต 6 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๕
6/04/2566 ผู้ชม 208
พุทธธรรมนำปัญญา 6 เม.ย. 66 ตอน : ศาสตร์พระราชา ทศพิธราชธรรม ๑
6/04/2566 ผู้ชม 280
ลีลาชีวิต 7 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๖
7/04/2566 ผู้ชม 247
ธรรมรส ธรรมรัฐ 7 เม.ย. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๓
7/04/2566 ผู้ชม 309
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 8 เม.ย. 66
11/04/2566 ผู้ชม 289
พุทธธรรมนำปัญญา 8 เม.ย. 66 ตอน : ศาสตร์พระราชา ทศพิธราชธรรม ๒
11/04/2566 ผู้ชม 206
ธรรมรส ธรรมรัฐ 9 เม.ย. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๔
11/04/2566 ผู้ชม 250
ลีลาชีวิต 9 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๘
11/04/2566 ผู้ชม 203
สยามปันสุข 9 เม.ย. 66
11/04/2566 ผู้ชม 258
ลีลาชีวิต 10 เม.ย. 66 ตอน : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ๑
11/04/2566 ผู้ชม 309
ธรรมรส ธรรมรัฐ 10 เม.ย. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๕
11/04/2566 ผู้ชม 292
พุทธธรรมนำปัญญา 11 เม.ย. 66 ตอน : ความปรารถนาเป็นกิเลสหรือไม่ ๑
11/04/2566 ผู้ชม 297
ลีลาชีวิต 11 เม.ย. 66 ตอน : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ๒
11/04/2566 ผู้ชม 288
ลีลาชีวิต 12 เม.ย. 66 ตอน : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ๓
12/04/2566 ผู้ชม 276
ธรรมรส ธรรมรัฐ 12 เม.ย. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๖
12/04/2566 ผู้ชม 259
ลีลาชีวิต 13 เม.ย. 66 ตอน : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ๔
14/04/2566 ผู้ชม 224
พุทธธรรมนำปัญญา 13 เม.ย. 66 ตอน : ความปรารถนาเป็นกิเลสหรือไม่ ๒
14/04/2566 ผู้ชม 313
ลีลาชีวิต 14 เม.ย. 66 ตอน : กาลเวลาพิสูจน์คน
15/04/2566 ผู้ชม 236
ธรรมรส ธรรมรัฐ 14 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๙
15/04/2566 ผู้ชม 253
พุทธธรรมนำปัญญา 15 เม.ย. 66 ตอน : ธรรมะยาใจ ๑
16/04/2566 ผู้ชม 236
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 15 เม.ย. 66
16/04/2566 ผู้ชม 199
ลีลาชีวิต 15 เม.ย. 66 ตอน : วันเกิด คือ วันสติ
16/04/2566 ผู้ชม 192
ธรรมรส ธรรมรัฐ 16 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๐
16/04/2566 ผู้ชม 282
ลีลาชีวิต 16 เม.ย. 66 ตอน : ฝึกจิต
16/04/2566 ผู้ชม 228
สยามปันสุข 16 เม.ย. 66
16/04/2566 ผู้ชม 337
ลีลาชีวิต 17 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๑
17/04/2566 ผู้ชม 286
ธรรมรส ธรรมรัฐ 17 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๑
17/04/2566 ผู้ชม 302
ลีลาชีวิต 18 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๒
18/04/2566 ผู้ชม 269
พุทธธรรมนำปัญญา 18 เม.ย. 66 ตอน : ธรรมะยาใจ ๒
18/04/2566 ผู้ชม 271
ลีลาชีวิต 19 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๓
19/04/2566 ผู้ชม 362
ธรรมรส ธรรมรัฐ 19 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๒
19/04/2566 ผู้ชม 207
ลีลาชีวิต 20 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๔
20/04/2566 ผู้ชม 284
พุทธธรรมนำปัญญา 20 เม.ย. 66 ตอน : ความปรารถนาเป็นเหตุแห่งความสำเร็จ ๑
20/04/2566 ผู้ชม 308
ธรรมรส ธรรมรัฐ 21 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๓
21/04/2566 ผู้ชม 254
ลีลาชีวิต 21 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๕
21/04/2566 ผู้ชม 248
พุทธธรรมนำปัญญา 22 เม.ย. 66 ตอน : ความปรารถนาเป็นเหตุแห่งความสำเร็จ ๒
23/04/2566 ผู้ชม 223
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 22 เม.ย. 66
23/04/2566 ผู้ชม 225
ลีลาชีวิต 22 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๖
23/04/2566 ผู้ชม 221
ธรรมรส ธรรมรัฐ 23 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๔
23/04/2566 ผู้ชม 240
ลีลาชีวิต 23 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๗
23/04/2566 ผู้ชม 281
สยามปันสุข 23 เม.ย. 66
23/04/2566 ผู้ชม 304
ธรรมรส ธรรมรัฐ 24 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๕
24/04/2566 ผู้ชม 379
ลีลาชีวิต 24 เม.ย. 66 ตอน : ชีวิตก่อนลาจากมีหลากรส ๘
24/04/2566 ผู้ชม 337
พุทธธรรมนำปัญญา 25 เม.ย. 66 ตอน : ศาสนสถานชั้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
25/04/2566 ผู้ชม 252
ลีลาชีวิต 25 เม.ย. 66 ตอน : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ๑
25/04/2566 ผู้ชม 249
ลีลาชีวิต 26 เม.ย. 66 ตอน : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ๒
26/04/2566 ผู้ชม 312
ธรรมรส ธรรมรัฐ 26 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๖
26/04/2566 ผู้ชม 198
ลีลาชีวิต 27 เม.ย. 66 ตอน : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ๓
27/04/2566 ผู้ชม 308
พุทธธรรมนำปัญญา 27 เม.ย. 66 ตอน : ยักษ์วัดแจ้ง - ยักษ์วัดโพธิ์ สู่กำเนิดท่าเตียน
27/04/2566 ผู้ชม 197
ลีลาชีวิต 28 เม.ย. 66 ตอน : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ๔
28/04/2566 ผู้ชม 212
ธรรมรส ธรรมรัฐ 28 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๗
28/04/2566 ผู้ชม 228
พุทธธรรมนำปัญญา 29 เม.ย. 66 ตอน : ความรัก กับ ธรรมะ
30/04/2566 ผู้ชม 274
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 29 เม.ย. 66
30/04/2566 ผู้ชม 250
ลีลาชีวิต 29 เม.ย. 66 ตอน : กาลเวลาพิสูจน์คน
30/04/2566 ผู้ชม 278
ธรรมรส ธรรมรัฐ 30 เม.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๘
30/04/2566 ผู้ชม 234
ลีลาชีวิต 30 เม.ย. 66 ตอน : วันเกิด คือ วันสติ
30/04/2566 ผู้ชม 290
สยามปันสุข 30 เม.ย. 66
30/04/2566 ผู้ชม 220
ธรรมรส ธรรมรัฐ 1 พ.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๙
1/05/2566 ผู้ชม 204
ลีลาชีวิต 1 พ.ค. 66 ตอน : ฝึกจิต
1/05/2566 ผู้ชม 273
ลีลาชีวิต 2 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๑
2/05/2566 ผู้ชม 231
พุทธธรรมนำปัญญา 2 พ.ค. 66 ตอน : ศาสนา...ศูนย์กลางของชุมชน
2/05/2566 ผู้ชม 190
ลีลาชีวิต 3 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๒
3/05/2566 ผู้ชม 233
ธรรมรส ธรรมรัฐ 3 พ.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒๐
3/05/2566 ผู้ชม 255
ลีลาชีวิต 4 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๓
4/05/2566 ผู้ชม 236
พุทธธรรมนำปัญญา 4 พ.ค. 66 ตอน : กฎของมนุษย์ ๑
4/05/2566 ผู้ชม 269
ธรรมรส ธรรมรัฐ 5 พ.ค. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๑
5/05/2566 ผู้ชม 243
ลีลาชีวิต 5 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๔
5/05/2566 ผู้ชม 242
พุทธธรรมนำปัญญา 6 พ.ค. 66 ตอน : การทำดี เป็นกัลยาณมิตรสำคัญที่สุด
8/05/2566 ผู้ชม 249
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 6 พ.ค. 66
8/05/2566 ผู้ชม 216
ลีลาชีวิต 6 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๕
8/05/2566 ผู้ชม 287
ธรรมรส ธรรมรัฐ 7 พ.ค. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๒
8/05/2566 ผู้ชม 259
ลีลาชีวิต 7 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๖
8/05/2566 ผู้ชม 235
สยามปันสุข 7 พ.ค. 66
8/05/2566 ผู้ชม 231
ลีลาชีวิต 8 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๗
8/05/2566 ผู้ชม 202
ธรรมรส ธรรมรัฐ 8 พ.ค. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๓
8/05/2566 ผู้ชม 235
ลีลาชีวิต 9 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๘
9/05/2566 ผู้ชม 189
พุทธธรรมนำปัญญา 9 พ.ค. 66 ตอน : วันพระสำคัญไฉน
9/05/2566 ผู้ชม 211
ลีลาชีวิต 10 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๙
10/05/2566 ผู้ชม 166
ธรรมรส ธรรมรัฐ 10 พ.ค. 66 ตอน : ไม่มีตัณหา คือ ไม่มีปัญหา ๔
10/05/2566 ผู้ชม 245
ลีลาชีวิต 11 พ.ค. 66 ตอน : คนขี้โกรธมีผิดพรรณเศร้าหมอง
11/05/2566 ผู้ชม 175
พุทธธรรมนำปัญญา 11 พ.ค. 66 ตอน : หน้าที่กับชีวิต ๑
11/05/2566 ผู้ชม 268
ลีลาชีวิต 12 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๑
12/05/2566 ผู้ชม 222
ธรรมรส ธรรมรัฐ 12 พ.ค. 66 ตอน : พระนักบริหาร การพระศาสนา ๑
12/05/2566 ผู้ชม 189
พุทธธรรมนำปัญญา 13 พ.ค. 66 ตอน : หน้าที่กับชีวิต ๒
14/05/2566 ผู้ชม 295
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 13 พ.ค. 66
14/05/2566 ผู้ชม 241
ลีลาชีวิต 13 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๒
14/05/2566 ผู้ชม 242
ลีลาชีวิต 14 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๓
14/05/2566 ผู้ชม 267
ธรรมรส ธรรมรัฐ 14 พ.ค. 66 ตอน : พระนักบริหาร การพระศาสนา ๒
14/05/2566 ผู้ชม 255
ลีลาชีวิต 15 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๔
15/05/2566 ผู้ชม 238
ธรรมรส ธรรมรัฐ 15 พ.ค. 66 ตอน : สุดยอดผู้เสียสละ
15/05/2566 ผู้ชม 238
พุทธธรรมนำปัญญา 16 พ.ค. 66 ตอน : ธรรมะช่วยดับร้อน (ใจ)
16/05/2566 ผู้ชม 161
ลีลาชีวิต 16 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๕
16/05/2566 ผู้ชม 177
ลีลาชีวิต 17 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๖
17/05/2566 ผู้ชม 182
ธรรมรส ธรรมรัฐ 17 พ.ค. 66 ตอน : รุ่งเรืองด้วยเดช
17/05/2566 ผู้ชม 186
ลีลาชีวิต 18 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๑
18/05/2566 ผู้ชม 242
พุทธธรรมนำปัญญา 18 พ.ค. 66 ตอน : สร้างเสน่ห์ด้วยสังคหวัตถุธรรม
18/05/2566 ผู้ชม 183
ลีลาชีวิต 19 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๒
19/05/2566 ผู้ชม 259
ธรรมรส ธรรมรัฐ 19 พ.ค. 66 ตอน : หมุดชีวิต
19/05/2566 ผู้ชม 210
พุทธธรรมนำปัญญา 20 พ.ค. 66 ตอน : เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
21/05/2566 ผู้ชม 240
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 20 พ.ค. 66
21/05/2566 ผู้ชม 172
ลีลาชีวิต 20 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๓
21/05/2566 ผู้ชม 162
ธรรมรส ธรรมรัฐ 21 พ.ค. 66 ตอน : เส้นทางอริยะ ๑
21/05/2566 ผู้ชม 209
ลีลาชีวิต 21 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๔
21/05/2566 ผู้ชม 179
สยามปันสุข 21 พ.ค. 66
21/05/2566 ผู้ชม 204
ลีลาชีวิต 22 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๕
22/05/2566 ผู้ชม 190
ธรรมรส ธรรมรัฐ 22 พ.ค. 66 ตอน : เส้นทางอริยะ ๒
22/05/2566 ผู้ชม 179
ลีลาชีวิต 23 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๖
23/05/2566 ผู้ชม 195
พุทธธรรมนำปัญญา 23 พ.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิต หลักธรรมแห่งความสุข
23/05/2566 ผู้ชม 263
ลีลาชีวิต 24 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๗
24/05/2566 ผู้ชม 193
ธรรมรส ธรรมรัฐ 24 พ.ค. 66 ตอน : เส้นทางอริยะ ๓
24/05/2566 ผู้ชม 199
ลีลาชีวิต 25 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๘
25/05/2566 ผู้ชม 190
พุทธธรรมนำปัญญา 25 พ.ค. 66 ตอน : ใจสงบก็พบสุข
25/05/2566 ผู้ชม 238
ลีลาชีวิต 26 พ.ค. 66 ตอน : การไม่เคารพพบแต่ปัญหา ๙
26/05/2566 ผู้ชม 207
ธรรมรส ธรรมรัฐ 26 พ.ค. 66 ตอน : เส้นทางอริยะ ๔
26/05/2566 ผู้ชม 179
พุทธธรรมนำปัญญา 27 พ.ค. 66 ตอน : พระพุทธศาสนาเพื่อศรัทธาชน
28/05/2566 ผู้ชม 184
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 27 พ.ค. 66
28/05/2566 ผู้ชม 198
ลีลาชีวิต 27 พ.ค. 66 ตอน : คนขี้โกรธมีผิวพรรณเศร้าหมอง
28/05/2566 ผู้ชม 169
ธรรมรส ธรรมรัฐ 28 พ.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒๑
28/05/2566 ผู้ชม 154
ลีลาชีวิต 28 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๑
28/05/2566 ผู้ชม 159
สยามปันสุข 28 พ.ค. 66
28/05/2566 ผู้ชม 180
ลีลาชีวิต 29 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๒
29/05/2566 ผู้ชม 194
ธรรมรส ธรรมรัฐ 29 พ.ค. 66 ตอน : สุดยอดผู้เสียสละ
29/05/2566 ผู้ชม 183
ลีลาชีวิต 30 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๓
31/05/2566 ผู้ชม 158
พุทธธรรมนำปัญญา 30 พ.ค. 66 ตอน : การศึกษาสงฆ์ ฟันเฟืองแห่งการสืบทอดพระพุทธศาสนา
31/05/2566 ผู้ชม 189
ลีลาชีวิต 31 พ.ค. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๔
31/05/2566 ผู้ชม 192
ธรรมรส ธรรมรัฐ 31 พ.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒๑
31/05/2566 ผู้ชม 166
ลีลาชีวิต 1 มิ.ย. 66 ตอน : ผลร้ายของความโกรธ ๕
1/06/2566 ผู้ชม 177
พุทธธรรมนำปัญญา 1 มิ.ย. 66 ตอน : กฎของมนุษย์ ๒
1/06/2566 ผู้ชม 186
ลีลาชีวิต 2 มิ.ย. 66 ตอน : โทษของการทำลายคนดี
2/06/2566 ผู้ชม 169
ธรรมรส ธรรมรัฐ 2 มิ.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒๒
2/06/2566 ผู้ชม 167
พุทธธรรมนำปัญญา 3 มิ.ย. 66 ตอน : การศึกษาพระอภิธรรมเพื่อละ ๑
9/06/2566 ผู้ชม 155
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 3 มิ.ย. 66
9/06/2566 ผู้ชม 143
ลีลาชีวิต 3 มิ.ย. 66 ตอน : ใส่ใจในหน้าที่ตน ก่อนช่วยคนอื่น
9/06/2566 ผู้ชม 156
ธรรมรส ธรรมรัฐ 4 มิ.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒๓
9/06/2566 ผู้ชม 161
ลีลาชีวิต 4 มิ.ย. 66 ตอน : ตายเมื่อเป็น เป็นเมื่อตาย
9/06/2566 ผู้ชม 163
สยามปันสุข 4 มิ.ย. 66
9/06/2566 ผู้ชม 152
ลีลาชีวิต 5 มิ.ย. 66 ตอน : รู้อยู่แก่ใจ
9/06/2566 ผู้ชม 141
ธรรมรส ธรรมรัฐ 5 มิ.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒๔
9/06/2566 ผู้ชม 166
พุทธธรรมนำปัญญา 6 มิ.ย. 66 ตอน : รามเกียรติ์วัดโพธิ์
9/06/2566 ผู้ชม 163
ลีลาชีวิต 6 มิ.ย. 66 ตอน : ฝืนใจในการทำความดี
9/06/2566 ผู้ชม 138
ธรรมรส ธรรมรัฐ 7 มิ.ย. 66 ตอน : ทานบารมีที่ถูกต้อง ๑
9/06/2566 ผู้ชม 157
ลีลาชีวิต 7 มิ.ย. 66 ตอน : เมาความชั่ว
9/06/2566 ผู้ชม 155
พุทธธรรมนำปัญญา 8 มิ.ย. 66 ตอน : การปฏิบัติธรรมกับการทำงาน
9/06/2566 ผู้ชม 162
ลีลาชีวิต 8 มิ.ย. 66 ตอน : ฝึกใครไม่ล้นเท่าฝึกตนเอง
9/06/2566 ผู้ชม 186
ธรรมรส ธรรมรัฐ 9 มิ.ย. 66 ตอน : ทานบารมีที่ถูกต้อง ๒
10/06/2566 ผู้ชม 168
ลีลาชีวิต 9 มิ.ย. 66 ตอน : อย่าเป่าฝุ่นทวนลม
10/06/2566 ผู้ชม 183
พุทธธรรมนำปัญญา 10 มิ.ย. 66 ตอน : พรแห่งความเพียร
11/06/2566 ผู้ชม 159
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 10 มิ.ย. 66
11/06/2566 ผู้ชม 183
ลีลาชีวิต 10 มิ.ย. 66 ตอน : อยู่อย่างเชิดหน้า มรณาไปสวรรค์
11/06/2566 ผู้ชม 154
ธรรมรส ธรรมรัฐ 11 มิ.ย. 66 ตอน : เทศน์มหาชาติกัณฑ์สักกบรรพ ๑
11/06/2566 ผู้ชม 183
ลีลาชีวิต 11 มิ.ย. 66 ตอน : ซึมเศร้าเมื่อเจ้าแก่
11/06/2566 ผู้ชม 167
สยามปันสุข 11 มิ.ย. 66
11/06/2566 ผู้ชม 145
ลีลาชีวิต 12 มิ.ย. 66 ตอน : อาภรณ์พรรณอันล้ำค่า
12/06/2566 ผู้ชม 160
ธรรมรส ธรรมรัฐ 12 มิ.ย. 66 ตอน : เทศน์มหาชาติกัณฑ์สักกบรรพ ๒
12/06/2566 ผู้ชม 184
ลีลาชีวิต 13 มิ.ย. 66 ตอน : สวยแต่เปลือก
13/06/2566 ผู้ชม 145
พุทธธรรมนำปัญญา 13 มิ.ย. 66 ตอน : พระธรรมวินัย หัวใจของพระพุทธศาสนา
13/06/2566 ผู้ชม 175
ลีลาชีวิต 14 มิ.ย. 66 ตอน : อยากรู้นักใครรักผี
14/06/2566 ผู้ชม 145
ธรรมรส ธรรมรัฐ 14 มิ.ย. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๑
14/06/2566 ผู้ชม 152
ลีลาชีวิต 15 มิ.ย. 66 ตอน : กายสังขารหามีแก่นสารไม่
15/06/2566 ผู้ชม 161
พุทธธรรมนำปัญญา 15 มิ.ย. 66 ตอน : ที่พึ่งของชีวิต
15/06/2566 ผู้ชม 157
ลีลาชีวิต 16 มิ.ย. 66 ตอน : ดับไฟประลัยกัลป์
16/06/2566 ผู้ชม 143
ธรรมรส ธรรมรัฐ 16 มิ.ย. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๒
16/06/2566 ผู้ชม 161
พุทธธรรมนำปัญญา 17 มิ.ย. 66 ตอน : ธรรมในการดำเนินชีวิต
3/07/2566 ผู้ชม 126
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 17 มิ.ย. 66
3/07/2566 ผู้ชม 126
ลีลาชีวิต 17 มิ.ย. 66 ตอน : โทษของการทำลายคนดี
3/07/2566 ผู้ชม 141
ธรรมรส ธรรมรัฐ 18 มิ.ย. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๓
3/07/2566 ผู้ชม 135
ลีลาชีวิต 18 มิ.ย. 66 ตอน : ใส่ใจในหน้าที่ตน ก่อนช่วยคนอื่น
3/07/2566 ผู้ชม 125
สยามปันสุข 18 มิ.ย. 66
3/07/2566 ผู้ชม 141
ธรรมรส ธรรมรัฐ 19 มิ.ย. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๔
3/07/2566 ผู้ชม 115
ลีลาชีวิต 19 มิ.ย. 66 ตอน : ตายเมื่อเป็น เป็นเมื่อตาย
3/07/2566 ผู้ชม 142
พุทธธรรมนำปัญญา 20 มิ.ย. 66 ตอน : พุทธคุณค้ำจุนศาสนา
3/07/2566 ผู้ชม 124
ลีลาชีวิต 20 มิ.ย. 66 ตอน : รู้อยู่แก่ใจ
3/07/2566 ผู้ชม 143
ลีลาชีวิต 21 มิ.ย. 66 ตอน : ฝืนใจในการทำความดี
3/07/2566 ผู้ชม 123
ธรรมรส ธรรมรัฐ 21 มิ.ย. 66 ตอน : รักษาจิต พิชิตกิเลส ๑
3/07/2566 ผู้ชม 161
ลีลาชีวิต 22 มิ.ย. 66 ตอน : เมาความชั่ว
3/07/2566 ผู้ชม 155
พุทธธรรมนำปัญญา 22 มิ.ย. 66 ตอน : ธรรมวิถี
3/07/2566 ผู้ชม 135
ธรรมรส ธรรมรัฐ 23 มิ.ย. 66 ตอน : รักษาจิต พิชิตกิเลส ๒
3/07/2566 ผู้ชม 132
ลีลาชีวิต 23 มิ.ย. 66 ตอน : ฝึกใครไม่ล้นเท่าฝึกตนเอง
3/07/2566 ผู้ชม 127
พุทธธรรมนำปัญญา 24 มิ.ย. 66 ตอน : หลักแห่งความสำเร็จ
3/07/2566 ผู้ชม 148
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 24 มิ.ย. 66
3/07/2566 ผู้ชม 135
ลีลาชีวิต 24 มิ.ย. 66 ตอน : อย่าเป่าฝุ่นทวนลม
3/07/2566 ผู้ชม 134
ธรรมรส ธรรมรัฐ 25 มิ.ย. 66 ตอน : ดี ๘ ข้อ ๑
3/07/2566 ผู้ชม 144
สยามปันสุข 25 มิ.ย. 66
3/07/2566 ผู้ชม 146
ลีลาชีวิต 25 มิ.ย. 66 ตอน : อยู่อย่างเชิดหน้า มรณาไปสวรรค์
3/07/2566 ผู้ชม 137
ธรรมรส ธรรมรัฐ 26 มิ.ย. 66 ตอน : ดี ๘ ข้อ ๒
3/07/2566 ผู้ชม 142
ลีลาชีวิต 26 มิ.ย. 66 ตอน : ซึมเศร้าเมื่อเจ้าแก่
3/07/2566 ผู้ชม 131
พุทธธรรมนำปัญญา 27 มิ.ย. 66 ตอน : ศาสนาเป็นมรรคาสู่สันติภาพ
3/07/2566 ผู้ชม 145
ลีลาชีวิต 27 มิ.ย. 66 ตอน : อาภรณ์พรรณอันล้ำค่า
3/07/2566 ผู้ชม 143
ธรรมรส ธรรมรัฐ 28 มิ.ย. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๕
3/07/2566 ผู้ชม 128
ลีลาชีวิต 28 มิ.ย. 66 ตอน : สวยแต่เปลือก
3/07/2566 ผู้ชม 129
พุทธธรรมนำปัญญา 29 มิ.ย. 66 ตอน : ชีวิตดีต้องมีหวัง
3/07/2566 ผู้ชม 127
ลีลาชีวิต 29 มิ.ย. 66 ตอน : อยากรู้นักใครรักผี
3/07/2566 ผู้ชม 136
ลีลาชีวิต 30 มิ.ย. 66 ตอน : กายสังขาลหามีแก่นสารไม่
3/07/2566 ผู้ชม 144
ธรรมรส ธรรมรัฐ 30 มิ.ย. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๖
3/07/2566 ผู้ชม 193
พุทธธรรมนำปัญญา 1 ก.ค. 66 ตอน : ธรรมะชนะบูลลี่
3/07/2566 ผู้ชม 138
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 1 ก.ค. 66
3/07/2566 ผู้ชม 130
ลีลาชีวิต 1 ก.ค. 66 ตอน : ดับไฟประลัยกัลป์
3/07/2566 ผู้ชม 126
ธรรมรส ธรรมรัฐ 2 ก.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๗
3/07/2566 ผู้ชม 144
ลีลาชีวิต 2 ก.ค. 66 ตอน : เตือนภัยในฤดูฝน ๑
3/07/2566 ผู้ชม 149
สยามปันสุข 2 ก.ค. 66
3/07/2566 ผู้ชม 131
ธรรมรส ธรรมรัฐ 3 ก.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๘
3/07/2566 ผู้ชม 140
ลีลาชีวิต 3 ก.ค. 66 ตอน : เตือนภัยในฤดูฝน ๒
3/07/2566 ผู้ชม 167
ลีลาชีวิต 4 ก.ค. 66 ตอน : เตือนภัยในฤดูฝน ๓
4/07/2566 ผู้ชม 152
พุทธธรรมนำปัญญา 4 ก.ค. 66 ตอน : สุขกับงาน เบิกบานด้วยธรรมะ
4/07/2566 ผู้ชม 145
ลีลาชีวิต 5 ก.ค. 66 ตอน : เตือนภัยในฤดูฝน ๔
5/07/2566 ผู้ชม 135
ธรรมรส ธรรมรัฐ 5 ก.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๙
5/07/2566 ผู้ชม 132
ลีลาชีวิต 6 ก.ค. 66 ตอน : เตือนภัยในฤดูฝน ๕
6/07/2566 ผู้ชม 129
พุทธธรรมนำปัญญา 6 ก.ค. 66 ตอน : ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ ๑
6/07/2566 ผู้ชม 141
ลีลาชีวิต 7 ก.ค. 66 ตอน : เตือนภัยในฤดูฝน ๖
7/07/2566 ผู้ชม 142
ธรรมรส ธรรมรัฐ 7 ก.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๑๐
7/07/2566 ผู้ชม 134
พุทธธรรมนำปัญญา 8 ก.ค. 66 ตอน : ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ ๒
9/07/2566 ผู้ชม 132
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 8 ก.ค. 66
9/07/2566 ผู้ชม 131
ลีลาชีวิต 8 ก.ค. 66 ตอน : เตือนภัยในฤดูฝน ๗
9/07/2566 ผู้ชม 128
ธรรมรส ธรรมรัฐ 9 ก.ค.66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๑๑
9/07/2566 ผู้ชม 130
ลีลาชีวิต 9 ก.ค. 66 ตอน : เตือนภัยในฤดูฝน ๘
9/07/2566 ผู้ชม 130
สยามปันสุข 9 ก.ค. 66
9/07/2566 ผู้ชม 166
ลีลาชีวิต 10 ก.ค. 66 ตอน : วัย ๕ วัย ซึ่ง(ไม่)มีในทุกคน ๑
10/07/2566 ผู้ชม 135
ธรรมรส ธรรมรัฐ 10 ก.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๑๒
10/07/2566 ผู้ชม 131
ลีลาชีวิต 11 ก.ค. 66 ตอน : วัย ๕ วัย ซึ่งไม่มีในทุกคน ๒
11/07/2566 ผู้ชม 137
พุทธธรรมนำปัญญา 11 ก.ค. 66 ตอน : วิปัสสนากรรมฐานเพื่อชีวิตเป็นสุข
11/07/2566 ผู้ชม 137
ลีลาชีวิต 12 ก.ค. 66 ตอน : วัย ๕ วัย ซึ่งไม่มีในทุกคน ๓
12/07/2566 ผู้ชม 145
ธรรมรส ธรรมรัฐ 12 ก.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๑๓
12/07/2566 ผู้ชม 132
ลีลาชีวิต 13 ก.ค. 66 ตอน : วัย ๕ วัย ซึ่งไม่มีในทุกคน ๔
13/07/2566 ผู้ชม 145
พุทธธรรมนำปัญญา 13 ก.ค. 66 ตอน : คนยุคใหม่ต้องใฝ่หาความรู้
13/07/2566 ผู้ชม 158
ลีลาชีวิต 14 ก.ค. 66 ตอน : วัย ๕ วัย ซึ่งไม่มีในทุกคน ๕
14/07/2566 ผู้ชม 123
ธรรมรส ธรรมรัฐ 14 ก.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๑๔
14/07/2566 ผู้ชม 121
พุทธธรรมนำปัญญา 15 ก.ค. 66 ตอน : ธรรมะกับบูลลี่
16/07/2566 ผู้ชม 143
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 15 ก.ค. 66
16/07/2566 ผู้ชม 153
ลีลาชีวิต 15 ก.ค. 66 ตอน : วัย ๕ วัย ซึ่งไม่มีในทุกคน ๖
16/07/2566 ผู้ชม 179
ธรรมรส ธรรมรัฐ 16 ก.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๑๕
16/07/2566 ผู้ชม 141
ลีลาชีวิต 16 ก.ค. 66 ตอน : วัย ๕ วัย ซึ่งไม่มีในทุกคน ๗
16/07/2566 ผู้ชม 141
สยามปันสุข 16 ก.ค. 66
16/07/2566 ผู้ชม 140
ลีลาชีวิต 17 ก.ค. 66 ตอน : หัวโขน
17/07/2566 ผู้ชม 137
ธรรมรส ธรรมรัฐ 17 ก.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๑๖
17/07/2566 ผู้ชม 179
ลีลาชีวิต 18 ก.ค. 66 ตอน : เตือนภัยในฤดูฝน ๑
18/07/2566 ผู้ชม 149
พุทธธรรมนำปัญญา 18 ก.ค. 66 ตอน : รู้จักโลกให้ดี
18/07/2566 ผู้ชม 124
ลีลาชีวิต 19 ก.ค. 66 ตอน : เตือนภัยในฤดูฝน ๒
19/07/2566 ผู้ชม 126
ธรรมรส ธรรมรัฐ 19 ก.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๑๗
19/07/2566 ผู้ชม 261
ลีลาชีวิต 20 ก.ค. 66 ตอน : เตือนภัยในฤดูฝน ๓
20/07/2566 ผู้ชม 132
พุทธธรรมนำปัญญา 20 ก.ค. 66 ตอน : ผลของกรรมสุปปพุทธกุฏฐิ ๑
20/07/2566 ผู้ชม 123
ธรรมรส ธรรมรัฐ 21 ก.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๑๘
23/07/2566 ผู้ชม 129
ลีลาชีวิต 21 ก.ค. 66 ตอน : เตือนภัยในฤดูฝน ๔
23/07/2566 ผู้ชม 109
พุทธธรรมนำปัญญา 22 ก.ค. 66 ตอน : ผลของกรรมสุปปพุทธกุฏฐิ ๒
23/07/2566 ผู้ชม 120
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 22 ก.ค. 66
23/07/2566 ผู้ชม 115
ลีลาชีวิต 22 ก.ค. 66 ตอน : เตือนภัยในฤดูฝน ๕
23/07/2566 ผู้ชม 116
ธรรมรส ธรรมรัฐ 23 ก.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๑๙
23/07/2566 ผู้ชม 124
ลีลาชีวิต 23 ก.ค. 66 ตอน : เตือนภัยในฤดูฝน ๖
23/07/2566 ผู้ชม 124
สยามปันสุข 23 ก.ค. 66
23/07/2566 ผู้ชม 122
ลีลาชีวิต 24 ก.ค. 66 ตอน : เตือนภัยในฤดูฝน ๗
24/07/2566 ผู้ชม 119
ธรรมรส ธรรมรัฐ 24 ก.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๒๐
24/07/2566 ผู้ชม 124
ลีลาชีวิต 25 ก.ค. 66 ตอน : เตือนภัยในฤดูฝน ๘
25/07/2566 ผู้ชม 126
พุทธธรรมนำปัญญา 25 ก.ค. 66 ตอน : ศีลธรรมอันดีงาม
25/07/2566 ผู้ชม 123
ลีลาชีวิต 26 ก.ค. 66 ตอน : วัย ๕ วัย ซึ่ง(ไม่)มีในทุกคน ๑
26/07/2566 ผู้ชม 113
ธรรมรส ธรรมรัฐ 26 ก.ค. 66 ตอน : บุญ ๖ ชั้น สวรรค์บนดิน ๑
26/07/2566 ผู้ชม 120
ลีลาชีวิต 27 ก.ค. 66 ตอน : วัย ๕ วัย ซึ่ง(ไม่)มีในทุกคน ๒
27/07/2566 ผู้ชม 109
พุทธธรรมนำปัญญา 27 ก.ค. 66 ตอน : ความเชื่อมั่น
27/07/2566 ผู้ชม 144
ลีลาชีวิต 28 ก.ค. 66 ตอน วัย ๕ วัย ซึ่ง(ไม่)มีในทุกคน ๓
28/07/2566 ผู้ชม 101
ธรรมรส ธรรมรัฐ 28 ก.ค. 66 ตอน : บุญ ๖ ชั้น สวรรค์บนดิน ๒
28/07/2566 ผู้ชม 118
พุทธธรรมนำปัญญา 29 ก.ค. 66 ตอน : ความมีวินัยดี
30/07/2566 ผู้ชม 123
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 29 ก.ค. 66
30/07/2566 ผู้ชม 112
ลีลาชีวิต 29 ก.ค. 66 ตอน : วัย ๕ วัย ซึ่ง(ไม่)มีในทุกคน ๔
30/07/2566 ผู้ชม 120
ธรรมรส ธรรมรัฐ 30 ก.ค. 66 ตอน : เทศน์มหาชาติกัณฑ์สักกบรรพ ๑
30/07/2566 ผู้ชม 121
ลีลาชีวิต 30 ก.ค. 66 ตอน : วัย ๕ วัย ซึ่ง(ไม่)มีในทุกคน ๕
30/07/2566 ผู้ชม 134
สยามปันสุข 30 ก.ค. 66
30/07/2566 ผู้ชม 122
ธรรมรส ธรรมรัฐ 31 ก.ค. 66 ตอน : เทศน์มหาชาติกัณฑ์สักกบรรพ ๒
1/08/2566 ผู้ชม 150
ลีลาชีวิต 31 ก.ค. 66 ตอน : วัย ๕ วัย ซึ่ง(ไม่)มีในทุกคน ๖
1/08/2566 ผู้ชม 142
ลีลาชีวิต1 ส.ค. 66 ตอน : วัย ๕ วัย ซึ่ง(ไม่)มีในทุกคน ๗
1/08/2566 ผู้ชม 120
พุทธธรรมนำปัญญา 1 ส.ค. 66 ตอน : เปรตวัดสุทัศน์ ตำนานที่สะท้อนหลักธรรม
1/08/2566 ผู้ชม 130
ลีลาชีวิต 2 ส.ค. 66 ตอน : ความสุขที่แตกต่าง ๑
2/08/2566 ผู้ชม 110
ธรรมรส ธรรมรัฐ 2 ส.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๒๑
2/08/2566 ผู้ชม 122
ลีลาชีวิต 3 ส.ค. 66 ตอน : ความสุขที่แตกต่าง ๒
3/08/2566 ผู้ชม 121
พุทธธรรมนำปัญญา 3 ส.ค. 66 ตอน : ธรรมโอสถ
3/08/2566 ผู้ชม 104
ลีลาชีวิต 4 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๑
4/08/2566 ผู้ชม 112
ธรรมรส ธรรมรัฐ 4 ส.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๒๒
4/08/2566 ผู้ชม 117
พุทธธรรมนำปัญญา 5 ส.ค. 66 ตอน : คำสอนที่ทันสมัย
6/08/2566 ผู้ชม 119
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 5 ส.ค. 66
6/08/2566 ผู้ชม 120
ลีลาชีวิต 5 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๒
6/08/2566 ผู้ชม 133
ธรรมรส ธรรมรัฐ 6 ส.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๒๓
6/08/2566 ผู้ชม 118
ลีลาชีวิต 6 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๓
6/08/2566 ผู้ชม 114
สยามปันสุข 6 ส.ค. 66
6/08/2566 ผู้ชม 134
ลีลาชีวิต 7 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๔
7/08/2566 ผู้ชม 130
ธรรมรส ธรรมรัฐ 7 ส.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๒๔
7/08/2566 ผู้ชม 130
ลีลาชีวิต 8 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๕
8/08/2566 ผู้ชม 111
พุทธธรรมนำปัญญา 8 ส.ค. 66 ตอน : โต๊ะหมู่บูชา สัญญะทางศาสนา
8/08/2566 ผู้ชม 145
ธรรมรส ธรรมรัฐ 9 ส.ค.66 ตอน: ปากดี - ปากเสีย ๑
10/08/2566 ผู้ชม 115
ลีลาชีวิต 9 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๖
10/08/2566 ผู้ชม 121
ลีลาชีวิต 10 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๗
10/08/2566 ผู้ชม 122
พุทธธรรมนำปัญญา 10 ส.ค. 66 ตอน : รมณีย์ เป็นที่ตั้งต้นของพระพุทธศาสนา
10/08/2566 ผู้ชม 142
ธรรมรส ธรรมรัฐ 11 ส.ค. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๒
11/08/2566 ผู้ชม 103
พุทธธรรมนำปัญญา 12 ส.ค. 66 ตอน : รมณีย์ที่เรา
14/08/2566 ผู้ชม 109
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 12 ส.ค. 66
14/08/2566 ผู้ชม 124
ลีลาชีวิต 12 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๙
14/08/2566 ผู้ชม 117
ธรรมรส ธรรมรัฐ 13 ส.ค. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๓
14/08/2566 ผู้ชม 118
ลีลาชีวิต 13 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๑๐
14/08/2566 ผู้ชม 117
สยามปันสุข 13 ส.ค. 66
14/08/2566 ผู้ชม 108
ธรรมรส ธรรมรัฐ 14 ส.ค. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๔
14/08/2566 ผู้ชม 108
ลีลาชีวิต 14 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๑๑
14/08/2566 ผู้ชม 105
ลีลาชีวิต 15 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๑๒
15/08/2566 ผู้ชม 105
พุทธธรรมนำปัญญา 15 ส.ค. 66 ตอน : ภาวะผู้นำกับการสร้างสันติ
15/08/2566 ผู้ชม 111
ลีลาชีวิต 16 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๑๓
16/08/2566 ผู้ชม 108
ธรรมรส ธรรมรัฐ 16 ส.ค. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๕
16/08/2566 ผู้ชม 129
ลีลาชีวิต 17 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๑๔
17/08/2566 ผู้ชม 111
พุทธธรรมนำปัญญา 17 ส.ค. 66 ตอน : การเจริญเมตตาภาวนา ๑
17/08/2566 ผู้ชม 116
ลีลาชีวิต 11 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๘
17/08/2566 ผู้ชม 112
ลีลาชีวิต 18 ส.ค. 66 ตอน : ความสุขที่แตกต่าง ๑
18/08/2566 ผู้ชม 110
ธรรมรส ธรรมรัฐ 18 ส.ค. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๖
18/08/2566 ผู้ชม 118
พุทธธรรมนำปัญญา 19 ส.ค. 66 ตอน : การเจริญเมตตาภาวนา ๒
20/08/2566 ผู้ชม 118
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 19 ส.ค. 66
20/08/2566 ผู้ชม 110
ลีลาชีวิต 19 ส.ค. 66 ตอน : ความสุขที่แตกต่าง ๒
20/08/2566 ผู้ชม 151
ธรรมรส ธรรมรัฐ 20 ส.ค. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๗
20/08/2566 ผู้ชม 162
ลีลาชีวิต 20 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๑
20/08/2566 ผู้ชม 122
สยามปันสุข 20 ส.ค. 66
20/08/2566 ผู้ชม 103
ลีลาชีวิต 21 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๒
21/08/2566 ผู้ชม 112
ธรรมรส ธรรมรัฐ 21 ส.ค. 66 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๘
21/08/2566 ผู้ชม 110
ลีลาชีวิต 22 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๓
22/08/2566 ผู้ชม 102
พุทธธรรมนำปัญญา 22 ส.ค. 66 ตอน : ธรรมะกับโลกธุรกิจ
22/08/2566 ผู้ชม 136
ธรรมรส ธรรมรัฐ 23 ส.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๒๕
23/08/2566 ผู้ชม 106
ลีลาชีวิต 23 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๔
23/08/2566 ผู้ชม 112
ลีลาชีวิต 24 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๕
24/08/2566 ผู้ชม 109
พุทธธรรมนำปัญญา 24 ส.ค. 66 ตอน : ทางไปสู่ความดับทุกข์ ๑
24/08/2566 ผู้ชม 121
ลีลาชีวิต 25 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๖
25/08/2566 ผู้ชม 121
ธรรมรส ธรรมรัฐ 25 ส.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๒๖
25/08/2566 ผู้ชม 112
พุทธธรรมนำปัญญา 26 ส.ค. 66 ตอน : ทางไปสู่ความดับทุกข์ ๒
27/08/2566 ผู้ชม 103
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 26 ส.ค. 66
27/08/2566 ผู้ชม 104
ลีลาชีวิต 26 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๗
27/08/2566 ผู้ชม 111
ธรรมรส ธรรมรัฐ 27 ส.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๒๗
27/08/2566 ผู้ชม 130
ลีลาชีวิต 27 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๘
27/08/2566 ผู้ชม 198
สยามปันสุข 27 ส.ค. 66
27/08/2566 ผู้ชม 108
ลีลาชีวิต 28 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๙
28/08/2566 ผู้ชม 114
ธรรมรส ธรรมรัฐ 28 ส.ค. 66 ตอน : สารธรรมในมหาชาติ ๒๘
28/08/2566 ผู้ชม 126
ลีลาชีวิต 29 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๑๐
29/08/2566 ผู้ชม 162
พุทธธรรมนำปัญญา 29 ส.ค. 66 ตอน : พุทธธรรมกับปัญหาสังคม
29/08/2566 ผู้ชม 118
ลีลาชีวิต 30 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๑๑
30/08/2566 ผู้ชม 119
ธรรมรส ธรรมรัฐ 30 ส.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ (ไม่เป็นไร - นึกว่ากรรมเก่า)
30/08/2566 ผู้ชม 134
พุทธธรรมนำปัญญา 31 ส.ค. 66 ตอน: จุดจบมหาเศรษฐีผู้ประมาท ๑
1/09/2566 ผู้ชม 108
ลีลาชีวิต 31 ส.ค. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๑๒
1/09/2566 ผู้ชม 104
ลีลาชีวิต 1 ก.ย. 66 ตอน : โลกธรรม จำเตือนใจ ๑๓
1/09/2566 ผู้ชม 96
ธรรมรส ธรรมรัฐ 1 ก.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ (ไม่เป็นไร - นึกว่ากรรมเก่า)
1/09/2566 ผู้ชม 115
พุทธธรรมนำปัญญา 2 ก.ย. 66 ตอน : จุดจบมหาเศรษฐีผู้ประมาท ๒
3/09/2566 ผู้ชม 182
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 2 ก.ย. 66
3/09/2566 ผู้ชม 206
ลีลาชีวิต 2 ก.ย. 66 ตอน : ทำบุญ ๑ หน ได้ผล ๗ อย่าง ๑
3/09/2566 ผู้ชม 188
ธรรมรส ธรรมรัฐ 3 ก.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ (เดี๋ยวก็ดีเอง)
3/09/2566 ผู้ชม 215
ลีลาชีวิต 3 ก.ย. 66 ตอน : ทำบุญ ๑ หน ได้ผล ๗ อย่าง ๒
3/09/2566 ผู้ชม 187
สยามปันสุข 3 ก.ย. 66
3/09/2566 ผู้ชม 177
ลีลาชีวิต 4 ก.ย. 66 ตอน : ทำบุญ ๑ หน ได้ผล ๗ อย่าง ๓
4/09/2566 ผู้ชม 221
ธรรมรส ธรรมรัฐ 4 ก.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ (ลืม ๆ เสียบ้าง)
4/09/2566 ผู้ชม 207
ลีลาชีวิต 5 ก.ย. 66 ตอน : ทำบุญ ๑ หน ได้ผล ๗ อย่าง ๔
6/09/2566 ผู้ชม 205
พุทธธรรมนำปัญญา 5 ก.ย. 66 ตอน : ธรรมะในวัยเรียน
6/09/2566 ผู้ชม 206
ลีลาชีวิต 6 ก.ย. 66 ตอน : ทำบุญ ๑ หน ได้ผล ๗ อย่าง ๕
6/09/2566 ผู้ชม 185
ธรรมรส ธรรมรัฐ 6 ก.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ (รูปธรรม นามธรรม)
6/09/2566 ผู้ชม 174
ลีลาชีวิต 7 ก.ย. 66 ตอน : ทำบุญ ๑ หน ได้ผล ๗ อย่าง ๖
7/09/2566 ผู้ชม 191
พุทธธรรมนำปัญญา 7 ก.ย. 66 ตอน : ศาสตร์พระราชา ทศพิธราชธรรม ๑
7/09/2566 ผู้ชม 239
ลีลาชีวิต 8 ก.ย. 66 ตอน : ทำบุญ ๑ หน ได้ผล ๗ อย่าง ๗
8/09/2566 ผู้ชม 229
ธรรมรส ธรรมรัฐ 8 ก.ย. 66 ตอน : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๑
8/09/2566 ผู้ชม 180
พุทธธรรมนำปัญญา 9 ก.ย. 66 ตอน : ศาสตร์พระราชา ทศพิธราชธรรม ๒
10/09/2566 ผู้ชม 225
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 9 ก.ย. 66
10/09/2566 ผู้ชม 198
ลีลาชีวิต 9 ก.ย. 66 ตอน : ทำบุญ ๑ หน ได้ผล ๗ อย่าง ๘
10/09/2566 ผู้ชม 204
ธรรมรส ธรรมรัฐ 10 ก.ย. 66 ตอน : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๒
10/09/2566 ผู้ชม 203
ลีลาชีวิต 10 ก.ย. 66 ตอน : กรรมฐาน ๑
10/09/2566 ผู้ชม 206
สยามปันสุข 10 ก.ย. 66
10/09/2566 ผู้ชม 265
ลีลาชีวิต 11 ก.ย. 66 ตอน : กรรมฐาน ๒
11/09/2566 ผู้ชม 233
ธรรมรส ธรรมรัฐ 11 ก.ย. 66 ตอน : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๓
11/09/2566 ผู้ชม 215
ลีลาชีวิต 12 ก.ย. 66 ตอน : กรรมฐาน ๓
12/09/2566 ผู้ชม 198
พุทธธรรมนำปัญญา 12 ก.ย. 66 ตอน : พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุตามคติชาวพุทธ
12/09/2566 ผู้ชม 252
ธรรมรส ธรรมรัฐ 13 ก.ย.66 ตอน: บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๔
20/09/2566 ผู้ชม 217
ธรรมรส ธรรมรัฐ 15 ก.ย. 66 ตอน: บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๕
20/09/2566 ผู้ชม 131
ธรรมรส ธรรมรัฐ 17 ก.ย. 66 ตอน: บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๖
20/09/2566 ผู้ชม 132
ธรรมรส ธรรมรัฐ 18 ก.ย. 66 ตอน: บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ๗
20/09/2566 ผู้ชม 130
ธรรมรส ธรรมรัฐ 20 ก.ย. 66 ตอน น้ำใจแม่ สุของลูก ทุกข์ของแม่ ๑
20/09/2566 ผู้ชม 125
พุทธธรรม นำปัญญา 14 ก.ย. 66 ตอน: ใครแก้วาสนา กับ อัธยาศัยได้ ๑
20/09/2566 ผู้ชม 127
พุทธธรรม นำปัญญา 16 ก.ย.66 ตอน: ใครแก้วาสนา กับ อัธยาศัยได้ ๒
20/09/2566 ผู้ชม 168
พุทธธรรม นำปัญญา 19 ก.ย. 66 ตอน: ศาสนสถานชั้นเอกแห่ง่กรุงรัตนโกสินทร์
20/09/2566 ผู้ชม 154
พุทธธรรมนำปัญญา 23 ก.ย. 66 ตอน : ธรรมะยาใจ ๒
25/09/2566 ผู้ชม 209
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 23 ก.ย. 66
25/09/2566 ผู้ชม 175
ลีลาชีวิต 23 ก.ย. 66 ตอน : ทำบุญ ๑ หน ได้ผล ๗ อย่าง ๗
25/09/2566 ผู้ชม 240
ธรรมรส ธรรมรัฐ 24 ก.ย. 66 ตอน : น้ำใจแม่ สุขของลูก ทุกข์ของแม่ ๓
25/09/2566 ผู้ชม 181
ลีลาชีวิต 24 ก.ย. 66 ตอน : ทำบุญ ๑ หน ได้ผล ๗ อย่าง ๘
25/09/2566 ผู้ชม 159
สยามปันสุข 24 ก.ย. 66
25/09/2566 ผู้ชม 198
ลีลาชีวิต 25 ก.ย. 66 ตอน : กรรมฐาน ๑
25/09/2566 ผู้ชม 180
ธรรมรส ธรรมรัฐ 25 ก.ย. 66 ตอน : น้ำใจแม่ สุขของลูก ทุกข์ของแม่ ๔
25/09/2566 ผู้ชม 200
พุทธธรรมนำปัญญา 26 ก.ย. 66 ตอน : ยักษ์วัดแจ้ง-ยักษ์วัดโพธิ์ สู่กำเนิดท่าเตียน
27/09/2566 ผู้ชม 93
ลีลาชีวิต 26 ก.ย. 66 ตอน : กรรมฐาน ๒
27/09/2566 ผู้ชม 117
ลีลาชีวิต 27 ก.ย. 66 ตอน : กรรมฐาน ๓
27/09/2566 ผู้ชม 107
ธรรมรส ธรรมรัฐ 27 ก.ย. 66 ตอน : ตายเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อตาย
27/09/2566 ผู้ชม 123
ลีลาชีวิต 28 ก.ย. 66 ตอน : กรรมฐาน ๔
28/09/2566 ผู้ชม 199
พุทธธรรมนำปัญญา 28 ก.ย. 66 ตอน : พระเจ้าอชาตศัตรูกลับใจ ๑
28/09/2566 ผู้ชม 205
ลีลาชีวิต 29 ก.ย. 66 ตอน : กรรมฐาน ๕
29/09/2566 ผู้ชม 110
ธรรมรส ธรรมรัฐ 29 ก.ย. 66 ตอน : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
29/09/2566 ผู้ชม 120
พุทธธรรมนำปัญญา 30 ก.ย. 66 ตอน : พระเจ้าอชาตศัตรูกลับใจ ๒
2/10/2566 ผู้ชม 206
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 30 ก.ย. 66
2/10/2566 ผู้ชม 103
ลีลาชีวิต 30 ก.ย. 66 ตอน : กรรมฐาน ๖
2/10/2566 ผู้ชม 125
ธรรมรส ธรรมรัฐ 1 ต.ค. 66 ตอน : เส้นทางอริยะ ๑
2/10/2566 ผู้ชม 188
ลีลาชีวิต 1 ต.ค. 66 ตอน : หัวโขน
2/10/2566 ผู้ชม 177
สยามปันสุข 1 ต.ค. 66
2/10/2566 ผู้ชม 215
ลีลาชีวิต 2 ต.ค. 66 ตอน : หัวโขน ๑
2/10/2566 ผู้ชม 136
ธรรมรส ธรรมรัฐ 2 ต.ค. 66 ตอน : เส้นทางอริยะ ๒
2/10/2566 ผู้ชม 161
ลีลาชีวิต 3 ต.ค. 66 ตอน : หัวโขน ๒
3/10/2566 ผู้ชม 116
พุทธธรรมนำปัญญา 3 ต.ค. 66 ตอน : ความรัก กับ ธรรมะ
3/10/2566 ผู้ชม 127
ลีลาชีวิต 4 ต.ค. 66 ตอน : หัวโขน ๓
4/10/2566 ผู้ชม 102
ธรรมรส ธรรมรัฐ 4 ต.ค. 66 ตอน : เส้นทางอริยะ ๓
4/10/2566 ผู้ชม 120
ลีลาชีวิต 5 ต.ค. 66 ตอน : หัวโขน ๔
5/10/2566 ผู้ชม 103
พุทธธรรมนำปัญญา 5 ต.ค. 66 ตอน : สว่างตาด้วยแสงไฟ สว่างใจด้วยแสงธรรม ๑
5/10/2566 ผู้ชม 107
ลีลาชีวิต 6 ต.ค. 66 ตอน : หัวโขน ๕
6/10/2566 ผู้ชม 141
ธรรมรส ธรรมรัฐ 6 ต.ค. 66 ตอน : เส้นทางอริยะ ๔
6/10/2566 ผู้ชม 106
ลีลาชีวิต 7 ต.ค. 66 ตอน : หัวโขน ๖
9/10/2566 ผู้ชม 155
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 7 ต.ค. 66
9/10/2566 ผู้ชม 109
พุทธธรรมนำปัญญา 7 ต.ค. 66 ตอน : สว่างตาด้วยแสงไฟ สว่างใจด้วยแสงธรรม ๒
9/10/2566 ผู้ชม 149
ธรรมรส ธรรมรัฐ 8 ต.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ (อย่าไปคิดอะไรมาก)
9/10/2566 ผู้ชม 142
ลีลาชีวิต 8 ต.ค. 66 ตอน : หัวโขน ๗
9/10/2566 ผู้ชม 174
สยามปันสุข 8 ต.ค. 66
9/10/2566 ผู้ชม 195
ลีลาชีวิต 9 ต.ค. 66 ตอน : หัวโขน ๘
9/10/2566 ผู้ชม 193
ธรรมรส ธรรมรัฐ 9 ต.ค. 66 ตอน : ผู้นำจำให้มั่น ๑
9/10/2566 ผู้ชม 154
ลีลาชีวิต 12 ต.ค. 66 ตอน : บุญทำ กรรมแต่ง ๔
16/10/2566 ผู้ชม 91
ธรรมรส ธรรมรัฐ 13 ต.ค. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๑
16/10/2566 ผู้ชม 85
ลีลาชีวิต 13 ต.ค. 66 ตอน : บุญทำ กรรมแต่ง ๕
16/10/2566 ผู้ชม 83
พุทธธรรมนำปัญญา 14 ต.ค. 66 ตอน : เรื่องการตามดูจิตของตน ๒
16/10/2566 ผู้ชม 82
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 14 ต.ค. 66
16/10/2566 ผู้ชม 79
ลีลาชีวิต 14 ต.ค. 66 ตอน : บุญทำ กรรมแต่ง ๖
16/10/2566 ผู้ชม 77
ธรรมรส ธรรมรัฐ 15 ต.ค. 66 ตอน : หมุดชีวิต
16/10/2566 ผู้ชม 76
ลีลาชีวิต 15 ต.ค. 66 ตอน : บุญทำ กรรมแต่ง ๗
16/10/2566 ผู้ชม 89
สยามปันสุข 15 ต.ค. 66
16/10/2566 ผู้ชม 78
ลีลาชีวิต 16 ต.ค. 66 ตอน : บุญทำ กรรมแต่ง ๘
17/10/2566 ผู้ชม 123
ธรรมรส ธรรมรัฐ 16 ต.ค. 66 ตอน: อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๓
17/10/2566 ผู้ชม 79
พุทธธรรมนำปัญญา 17 ต.ค. 66 ตอน : มงคลชีวิต หลักธรรมแห่งความสุข
17/10/2566 ผู้ชม 77
ลีลาชีวิต 17 ต.ค. 66 ตอน : หัวโขน ๑
19/10/2566 ผู้ชม 87
ลีลาชีวิต 18 ต.ค. 66 ตอน : หัวโขน ๒
19/10/2566 ผู้ชม 77
ธรรมรส ธรรมรัฐ 18 ต.ค.66 ตอน: อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๔
19/10/2566 ผู้ชม 99
พุทธธรรมนำปัญญา 19 ต.ค. 66 ตอน : การเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นของยาก ๑
19/10/2566 ผู้ชม 126
ลีลาชีวิต 20 ต.ค. 66 ตอน : หัวโขน ๔
24/10/2566 ผู้ชม 77
ลีลาชีวิต 21 ต.ค. 66 ตอน : หัวโขน ๕
24/10/2566 ผู้ชม 81
พุทธธรรมนำปัญญา 21 ต.ค. 66 ตอน : การเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นของยาก ๒
24/10/2566 ผู้ชม 89
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 21 ต.ค. 66
24/10/2566 ผู้ชม 81
ลีลาชีวิต 22 ต.ค. 66 ตอน : หัวโขน ๖
24/10/2566 ผู้ชม 78
สยามปันสุข 22 ต.ค. 66
24/10/2566 ผู้ชม 84
ธรรมรส ธรรมรัฐ 22 ต.ค. 66 ตอน : อานุภาพผ้ากาสาวพัสตร์ ๖
24/10/2566 ผู้ชม 81
ลีลาชีวิต 23 ต.ค. 66 ตอน : หัวโขน ๗
24/10/2566 ผู้ชม 85
ธรรมรส ธรรมรัฐ 23 ต.ค. 66 ตอน : รุ่งเรืองด้วยเดช
24/10/2566 ผู้ชม 77
พุทธธรรมนำปัญญา 24 ต.ค. 66 ตอน : การศึกษาสงฆ์ ฟันเฟืองแห่งการสืบทอดพระพุทธศาสนา
24/10/2566 ผู้ชม 125
ลีลาชีวิต 24 ต.ค. 66 ตอน : หัวโขน ๘
25/10/2566 ผู้ชม 83
ธรรมรส ธรรมรัฐ 25 ต.ค. 66 ตอน : ผู้นำจำให้มั่น (ฟังมาก ๆ)
25/10/2566 ผู้ชม 183
ลีลาชีวิต 25 ต.ค. 66 ตอน : บุญทำ กรรมแต่ง ๑
26/10/2566 ผู้ชม 73
พุทธธรรมนำปัญญา 26 ต.ค. 66 ตอน : การสะสมซึ่งบาปนำทุกข์มาให้ ๑
26/10/2566 ผู้ชม 193
ลีลาชีวิต 27 ต.ค. 66 ตอน : บุญทำ กรรมแต่ง ๓
30/10/2566 ผู้ชม 158
ลีลาชีวิต 28 ต.ค. 66 ตอน : บุญทำ กรรมแต่ง ๔
30/10/2566 ผู้ชม 149
พุทธธรรมนำปัญญา 28 ต.ค. 66 ตอน : การสะสมซึ่งบาปนำทุกข์มาให้ ๒
30/10/2566 ผู้ชม 197
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 28 ต.ค. 66
30/10/2566 ผู้ชม 153
ธรรมรส ธรรมรัฐ 29 ต.ค. 66 ตอน : ผู้นำจำให้มั่น (ปากช้า ๆ กล้าอย่างสมเหตุผล)
30/10/2566 ผู้ชม 283
ลีลาชีวิต 29 ต.ค. 66 ตอน : บุญทำ กรรมแต่ง ๕
30/10/2566 ผู้ชม 199
สยามปันสุข 29 ต.ค. 66
30/10/2566 ผู้ชม 158
ธรรมรส ธรรมรัฐ 30 ต.ค. 66 ตอน : ผู้นำจำให้มั่น (หาคนร่วมงานที่ดี)
30/10/2566 ผู้ชม 84
ลีลาชีวิต 30 ต.ค. 66 ตอน : บุญทำ กรรมแต่ง ๖
31/10/2566 ผู้ชม 94
พุทธธรรมนำปัญญา 31 ต.ค. 66 ตอน : พระธรรมวินัย หัวใจของพระพุทธศาสนา
31/10/2566 ผู้ชม 79
ลีลาชีวิต 31 ต.ค. 66 ตอน : บุญทำ กรรมแต่ง ๗
1/11/2566 ผู้ชม 74
ธรรมรส ธรรมรัฐ 1 พ.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑
1/11/2566 ผู้ชม 106
ลีลาชีวิต 1 พ.ย. 66 ตอน : บุญกฐิน ๑
2/11/2566 ผู้ชม 103
พุทธธรรมนำปัญญา 2 พ.ย. 66 ตอน : ศรัทธาตั้งไว้ดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ ๑
2/11/2566 ผู้ชม 93
ลีลาชีวิต 2 พ.ย. 66 ตอน : บุญกฐิน ๒
3/11/2566 ผู้ชม 76
ธรรมรส ธรรมรัฐ 3 พ.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒
3/11/2566 ผู้ชม 68
ลีลาชีวิต 3 พ.ย. 66 ตอน : บุญกฐิน ๓
5/11/2566 ผู้ชม 72
ลีลาชีวิต 4 พ.ย. 66 ตอน : บุญกฐิน ๔
5/11/2566 ผู้ชม 95
พุทธธรรมนำปัญญา 4 พ.ย. 66 ตอน : ศรัทธาตั้งไว้ดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ ๒
5/11/2566 ผู้ชม 67
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 4 พ.ย. 66
5/11/2566 ผู้ชม 84
ธรรมรส ธรรมรัฐ 5 พ.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๓
5/11/2566 ผู้ชม 66
สยามปันสุข 5 พ.ย. 66
5/11/2566 ผู้ชม 60
ลีลาชีวิต 5 พ.ย. 66 ตอน : ลอยกระทงไม่หลงทาง ๑
6/11/2566 ผู้ชม 66
ธรรมรส ธรรมรัฐ 6 พ.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๔
6/11/2566 ผู้ชม 68
ลีลาชีวิต 6 พ.ย. 66 ตอน : ลอยกระทงไม่หลงทาง ๒
7/11/2566 ผู้ชม 135
พุทธธรรมนำปัญญา 7 พ.ย. 66 ตอน : พุทธคุณค้ำจุนศาสนา
7/11/2566 ผู้ชม 133
ลีลาชีวิต 7 พ.ย. 66 ตอน : ลอยกระทงไม่หลงทาง ๓
8/11/2566 ผู้ชม 85
ธรรมรส ธรรมรัฐ 8 พ.ย. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๖
8/11/2566 ผู้ชม 81
ลีลาชีวิต 14 พ ย 66 : เกลียดอะไรจึงปลอดภัยกับใจตนเอง ตอน ๗
16/11/2566 ผู้ชม 160
ลีลาชีวิต 15 พ.ย. 66 : เกลียดอะไรจึงปลอดภัยกับใจตนเอง ตอน ๘
16/11/2566 ผู้ชม 128
ลีลาชีวิต 16 พ.ย. 66 : บุญกฐิน ตอน ๑
20/11/2566 ผู้ชม 110
ลีลาชีวิต 17 พ.ย. 66 : บุญกฐิน ตอน ๒
20/11/2566 ผู้ชม 120
ธรรมรส ธรรมรัฐ 17 พ.ย. 66 ตอน: วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๑
20/11/2566 ผู้ชม 141
ลีลาชีวิต 18 พ.ย. 66 : บุญกฐิน ตอน ๓
20/11/2566 ผู้ชม 148
พุทธธรรมนำปัญญา 18 พ.ย. 66 ตอน : ประเพณีทำบุญเข้าพรรษาออกพรรษา ๒
20/11/2566 ผู้ชม 184
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 18 พ.ย. 66
20/11/2566 ผู้ชม 161
ลีลาชีวิต 19 พ.ย. 66 : บุญกฐิน ตอน ๔
20/11/2566 ผู้ชม 145
สยามปันสุข 19 พ.ย. 66
20/11/2566 ผู้ชม 72
ธรรมรส ธรรมรัฐ 19 พ.ย. 66 ตอน : ธรรมนำสุข
20/11/2566 ผู้ชม 69
ธรรมรส ธรรมรัฐ 20 พ.ย. 66 ตอน : ทางแห่งความเจริญ
20/11/2566 ผู้ชม 144
ลีลาชีวิต 20 พ.ย. 66 : ลอยกระทงไม่หลงทาง ตอน ๑
21/11/2566 ผู้ชม 74
พุทธธรรมนำปัญญา 21 พ.ย. 66 ตอน : วิปัสสนากรรมฐานเพื่อชีวิตเป็นสุข
21/11/2566 ผู้ชม 83
ลีลาชีวิต 21 พ.ย. 66 : ลอยกระทงไม่หลงทาง ตอน ๒
22/11/2566 ผู้ชม 87
ธรรมรส ธรรมรัฐ 22 พ.ย. 66 ตอน : ปากดี ปากเสีย ๙
22/11/2566 ผู้ชม 94
ลีลาชีวิต 22 พ.ย. 66 : ลอยกระทงไม่หลงทาง ตอน ๓
23/11/2566 ผู้ชม 82
พุทธธรรมนำปัญญา 23 พ.ย. 66 ตอน : ชื่อนั้นสำคัญไฉน ๑
23/11/2566 ผู้ชม 75
ลีลาชีวิต 23 พ.ย. 66 : เกลียดอะไรจึงปลอดภัยกับตัวเอง ตอน ๑
24/11/2566 ผู้ชม 136
ธรรมรส ธรรมรัฐ 24 พ.ย. 66 ตอน : ปากดี ปากเสีย ๑๐
24/11/2566 ผู้ชม 126
ลีลาชีวิต 24 พ.ย. 66 : เกลียดอะไรจึงปลอดภัยกับตัวเอง ตอน ๒
27/11/2566 ผู้ชม 94
พุทธธรรมนำปัญญา 25 พ.ย. 66 ตอน : ชื่อนั้นสำคัญไฉน ๒
27/11/2566 ผู้ชม 95
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 25 พ.ย. 66
27/11/2566 ผู้ชม 91
ลีลาชีวิต 25 พ.ย. 66 : เกลียดอะไรจึงปลอดภัยกับตัวเอง ตอน ๓
27/11/2566 ผู้ชม 62
สยามปันสุข 26 พ.ย. 66
27/11/2566 ผู้ชม 60
ธรรมรส ธรรมรัฐ 26 พ.ย. 66 ตอน : ปากดี ปากเสีย ๑๑
27/11/2566 ผู้ชม 121
ลีลาชีวิต 26 พ.ย. 66 : เกลียดอะไรจึงปลอดภัยกับตัวเอง ตอน ๔
27/11/2566 ผู้ชม 124
ธรรมรส ธรรมรัฐ 27 พ.ย. 66 ตอน : เครื่องหมายของคน ๑
27/11/2566 ผู้ชม 133
ลีลาชีวิต 27 พ.ย. 66 : เกลียดอะไรจึงปลอดภัยกับตัวเอง ตอน ๕
28/11/2566 ผู้ชม 74
พุทธธรรมนำปัญญา 28 พ.ย. 66 ตอน : รู้จักโลกให้ดี
28/11/2566 ผู้ชม 81
ลีลาชีวิต 28 พ.ย. 66 : เกลียดอะไรจึงปลอดภัยกับตัวเอง ตอน ๖
29/11/2566 ผู้ชม 66
ธรรมรส ธรรมรัฐ 29 พ.ย. 66 ตอน : เครื่องหมายของคน ๒
29/11/2566 ผู้ชม 71
ลีลาชีวิต 29 พ.ย. 66 : เกลียดอะไรจึงปลอดภัยกับตัวเอง ตอน ๗
30/11/2566 ผู้ชม 66
พุทธธรรมนำปัญญา 30 พ.ย. 66 ตอน : พระโลกนาถ = พระผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลก ๑
30/11/2566 ผู้ชม 55
ลีลาชีวิต 1 ธ.ค. 66 : กรรมฐาน ตอน ๑
4/12/2566 ผู้ชม 138
ลีลาชีวิต 2 ธ.ค. 66 : กรรมฐาน ตอน ๒
4/12/2566 ผู้ชม 116
พุทธธรรมนำปัญญา 2 ธ.ค. 66 ตอน : พระโลกนาถ - พระผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลก ๒
4/12/2566 ผู้ชม 100
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 2 ธ.ค. 66
4/12/2566 ผู้ชม 125
ลีลาชีวิต 3 ธ.ค. 66 : กรรมฐาน ตอน ๓
4/12/2566 ผู้ชม 125
สยามปันสุข 3 ธ.ค. 66
4/12/2566 ผู้ชม 108
ธรรมรส ธรรมรัฐ 3 ธ.ค. 66 ตอน : กฐิน - บุญบันดาล ๒
4/12/2566 ผู้ชม 127
ธรรมรส ธรรมรัฐ 4 ธ.ค. 66 ตอน : ขวัญกฐิน ๑
4/12/2566 ผู้ชม 111
ลีลาชีวิต 4 ธ.ค. 66 : กรรมฐาน ตอน ๔
6/12/2566 ผู้ชม 102
ลีลาชีวิต 5 ธ.ค. 66 : กรรมฐาน ตอน ๕
6/12/2566 ผู้ชม 73
พุทธธรรมนำปัญญา 5 ธ.ค. 66 ตอน : ศีลธรรมอันดีงาม
6/12/2566 ผู้ชม 78
ธรรมรส ธรรมรัฐ 6 ธ.ค. 66 ตอน : ขวัญกฐิน ๒
6/12/2566 ผู้ชม 123
ลีลาชีวิต 6 ธ.ค. 66 : กรรมฐาน ตอน ๖
7/12/2566 ผู้ชม 107
พุทธธรรมนำปัญญา 7 ธ.ค. 66 ตอน : ทางของสัมมาทิฎฐิและมิจฉาทิฎฐิต่างกัน ๑
7/12/2566 ผู้ชม 123
ลีลาชีวิต 7 ธ.ค. 66 : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ตอน ๑
12/12/2566 ผู้ชม 106
ลีลาชีวิต 8 ธ.ค. 66 : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ตอน ๒
12/12/2566 ผู้ชม 120
ลีลาชีวิต 9 ธ.ค. 66 : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ตอน ๓
12/12/2566 ผู้ชม 83
พุทธธรรมนำปัญญา 9 ธ.ค. 66 ตอน : ทางของสัมมาทิฎฐิและมิจฉาทิฎฐิต่างกัน ๒
12/12/2566 ผู้ชม 96
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 9 ธ.ค. 66
12/12/2566 ผู้ชม 140
ลีลาชีวิต 10 ธ.ค. 66 : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ตอน ๔
12/12/2566 ผู้ชม 102
สยามปันสุข 10 ธ.ค. 66
12/12/2566 ผู้ชม 110
ธรรมรส ธรรมรัฐ 10 ธ.ค. 66 ตอน : จุดเปราะบางของผู้นำ (ยืนยันแต่ความคิดเห็นของตน-ไม่อดทนต่อคำวิจารณ์)
12/12/2566 ผู้ชม 78
ลีลาชีวิต 11 ธ.ค. 66 : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ตอน ๕
12/12/2566 ผู้ชม 97
ธรรมรส ธรรมรัฐ 11 ธ.ค. 66 ตอน : จุดเปราะบางของผู้นำ (เดือดดาลเมื่อมีผู้ทักท้วง)
12/12/2566 ผู้ชม 86
พุทธธรรมนำปัญญา 12 ธ.ค. 66 ตอน : แนวคิด ทิศทางการศึกษาสงฆ์ไทย
12/12/2566 ผู้ชม 84
ลีลาชีวิต 12 ธ.ค. 66 : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ตอน ๖
13/12/2566 ผู้ชม 110
ธรรมรส ธรรมรัฐ 13 ธ.ค. 66 ตอน : จุดเปราะบางของผู้นำ (ชอบล้วงลูกงานคนอื่นมาทำ)
13/12/2566 ผู้ชม 121
ลีลาชีวิต 13 ธ.ค. 66 : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ตอน ๑
14/12/2566 ผู้ชม 72
พุทธธรรมนำปัญญา 14 ธ.ค. 66 ตอน : เห็นธรรม คือการตามดูจิต ๑
14/12/2566 ผู้ชม 92
ลีลาชีวิต 14 ธ.ค. 66 : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ตอน ๒
15/12/2566 ผู้ชม 131
ธรรมรส ธรรมรัฐ 15 ธ.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๒
15/12/2566 ผู้ชม 153
ลีลาชีวิต 15 ธ.ค. 66 : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ตอน ๓
18/12/2566 ผู้ชม 113
ลีลาชีวิต 16 ธ.ค. 66 : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ตอน ๔
18/12/2566 ผู้ชม 110
พุทธธรรมนำปัญญา 16 ธ.ค. 66 ตอน : เห็นธรรม คือการตามดูจิต ๒
18/12/2566 ผู้ชม 116
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 16 ธ.ค. 66
18/12/2566 ผู้ชม 85
ลีลาชีวิต 17 ธ.ค. 66 : กรรมฐาน ตอน ๑
18/12/2566 ผู้ชม 93
สยามปันสุข 17 ธ.ค. 66
18/12/2566 ผู้ชม 96
ธรรมรส ธรรมรัฐ 17 ธ.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๓
18/12/2566 ผู้ชม 88
ธรรมรส ธรรมรัฐ 18 ธ.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๔
18/12/2566 ผู้ชม 102
ลีลาชีวิต 18 ธ.ค. 66 : กรรมฐาน ตอน ๒
19/12/2566 ผู้ชม 77
พุทธธรรมนำปัญญา 19 ธ.ค. 66 ตอน : คุณธรรม จริยธรรม และการดำรงอยู่ของสังคม
19/12/2566 ผู้ชม 69
ลีลาชีวิต 19 ธ.ค. 66 : กรรมฐาน ตอน ๓
20/12/2566 ผู้ชม 62
ธรรมรส ธรรมรัฐ 20 ธ.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๕
20/12/2566 ผู้ชม 65
ลีลาชีวิต 20 ธ.ค. 66 : กรรมฐาน ตอน ๔
21/12/2566 ผู้ชม 72
พุทธธรรมนำปัญญา 21 ธ.ค. 66 ตอน : อานุภาพแห่งบุญของท่านโชติกเศรษฐี ๑
21/12/2566 ผู้ชม 63
ลีลาชีวิต 21 ธ.ค. 66 : กรรมฐาน ตอน ๕
22/12/2566 ผู้ชม 80
ธรรมรส ธรรมรัฐ 22 ธ.ค. 66 ตอน : ปรุงชีวิตให้ยืนยาว
22/12/2566 ผู้ชม 65
ลีลาชีวิต 22 ธ.ค. 66 : กรรมฐาน ตอน ๖
24/12/2566 ผู้ชม 63
ลีลาชีวิต 23 ธ.ค. 66 : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ตอน ๑
24/12/2566 ผู้ชม 96
พุทธธรรมนำปัญญา 23 ธ.ค. 66 ตอน : อานุภาพแห่งบุญของท่านโชติกเศรษฐี ๒
24/12/2566 ผู้ชม 68
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 23 ธ.ค. 66
24/12/2566 ผู้ชม 58
ธรรมรส ธรรมรัฐ 24 ธ.ค. 66 ตอน : ศรัทธานำสุข
24/12/2566 ผู้ชม 74
สยามปันสุข 24 ธ.ค. 66
24/12/2566 ผู้ชม 81
ธรรมรส ธรรมรัฐ 25 ธ.ค.66 ตอน: เส้นทางชีวิต
27/12/2566 ผู้ชม 91
พุทธธรรม นำปัญญา 26 ธ.ค.66 ตอน: ธรรมะช่วยอะไรประเทศไทยให้เจริญ
27/12/2566 ผู้ชม 104
ลีลาชีวิต 24 ธ.ค. 66 : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ตอน ๒
27/12/2566 ผู้ชม 118
ลีลาชีวิต 25 ธ.ค.66 : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ตอน ๓
27/12/2566 ผู้ชม 88
ลีลาชีวิต 26 ธ.ค. 66 : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ตอน ๔
27/12/2566 ผู้ชม 69
ธรรมรส ธรรมรัฐ 27 ธ.ค. 66 ตอน : คุณค่าของชีวิต
27/12/2566 ผู้ชม 69
ลีลาชีวิต 27 ธ.ค. 66 : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ตอน ๕
28/12/2566 ผู้ชม 78
พุทธธรรมนำปัญญา 28 ธ.ค. 66 ตอน : ปฎิบัติธรรมวันเกิดวัดถ้ำแฝด ๑
28/12/2566 ผู้ชม 81
ลีลาชีวิต 28 ธ.ค. 66 : อยู่อย่างปราชญ์ต้องไม่ประมาทในชีวิต ตอน ๖
2/01/2567 ผู้ชม 92
ลีลาชีวิต 29 ธ.ค. 66 : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ตอน ๑
2/01/2567 ผู้ชม 95
ธรรมรส ธรรมรัฐ 29 ธ.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๖
2/01/2567 ผู้ชม 77
ลีลาชีวิต 30 ธ.ค. 66 : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ตอน ๒
2/01/2567 ผู้ชม 110
พุทธธรรมนำปัญญา 30 ธ.ค. 66 ตอน : ปฎิบัติธรรมวันเกิดวัดถ้ำแฝด ๒
2/01/2567 ผู้ชม 111
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 30 ธ.ค. 66
2/01/2567 ผู้ชม 118
ลีลาชีวิต 31 ธ.ค. 66 : ภัยร้ายทำลายมนุษย์ ตอน ๓
2/01/2567 ผู้ชม 91
สยามปันสุข 31 ธ.ค. 66
2/01/2567 ผู้ชม 93
ธรรมรส ธรรมรัฐ 31 ธ.ค. 66 ตอน : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๗
2/01/2567 ผู้ชม 78
ลีลาชีวิต 1 ม.ค. 67 : วาจาเป็นมงคล ตอน ๑
2/01/2567 ผู้ชม 114
ธรรมรส ธรรมรัฐ 1 ม.ค. 67 ตอน : พระพุทธเจ้าเน้นสอนอะไรให้กับมนุษย์ พระพุทธเจ้าเน้นศีล ๕
2/01/2567 ผู้ชม 63
พุทธธรรมนำปัญญา 2 ม.ค. 67 ตอน : ภาวะผู้นำกับการสร้างสันติ
2/01/2567 ผู้ชม 73
ลีลาชีวิต 2 ม.ค. 67 : วาจาเป็นมงคล ตอน ๒
3/01/2567 ผู้ชม 93
ธรรมรส ธรรมรัฐ 3 ม.ค. 67 ตอน : เทศน์มหาชาติกัณฑ์สักกบรรพ ๑
3/01/2567 ผู้ชม 94
ลีลาชีวิต 3 ม.ค. 67 : วาจาเป็นมงคล ตอน ๓
4/01/2567 ผู้ชม 69
พุทธธรรมนำปัญญา 4 ม.ค. 67 ตอน : ศรัทธาตั้งไว้ดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ ๑
4/01/2567 ผู้ชม 90
ลีลาชีวิต 4 ม.ค.67 : โอฆสงสาร ตอน ๑
8/01/2567 ผู้ชม 89
ลีลาชีวิต 5 ม.ค. 67 : โอฆสงสาร ตอน ๒
8/01/2567 ผู้ชม 69
ธรรมรส ธรรมรัฐ 5 ม.ค.67 ตอน : เทศน์มหาชาติกัณฑ์สักกบรรพ ๒
8/01/2567 ผู้ชม 71
ลีลาชีวิต 6 ม.ค. 67 : โอฆสงสาร ตอน ๓
8/01/2567 ผู้ชม 88
พุทธธรรมนำปัญญา 6 ม.ค. 67 ตอน : ศรัทธาตั้งไว้ดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ ๒
8/01/2567 ผู้ชม 78
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 6 ม.ค. 67
8/01/2567 ผู้ชม 71
ลีลาชีวิต 7 ม.ค. 67 : โอฆสงสาร ตอน ๔
8/01/2567 ผู้ชม 67
สยามปันสุข 7 ม.ค. 67
8/01/2567 ผู้ชม 89
ธรรมรส ธรรมรัฐ 7 ม.ค. 67 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๑
8/01/2567 ผู้ชม 74
ธรรมรส ธรรมรัฐ 8 ม.ค. 67 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๒
8/01/2567 ผู้ชม 78
ลีลาชีวิต 8 ม.ค. 67 : โอฆสงสาร ตอน ๕
9/01/2567 ผู้ชม 56
พุทธธรรมนำปัญญา 9 ม.ค. 67 ตอน : ธรรมะกับโลกธุรกิจ
9/01/2567 ผู้ชม 59
ลีลาชีวิต 9 ม.ค. 67 : โอฆสงสาร ตอน ๖
10/01/2567 ผู้ชม 58
ธรรมรส ธรรมรัฐ 10 ม.ค. 67 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๓
10/01/2567 ผู้ชม 59
ลีลาชีวิต 10 ม.ค. 67 : โอฆสงสาร ตอน ๗
11/01/2567 ผู้ชม 75
พุทธธรรมนำปัญญา 11 ม.ค. 67 ตอน : ผลการกำหนดลมหายใจเข้า - ออก ๑
11/01/2567 ผู้ชม 86
ลีลาชีวิต 11 ม.ค. 67 : ทุกข์ ตอน ๑
12/01/2567 ผู้ชม 96
ธรรมรส ธรรมรัฐ 12 ม.ค. 67 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๔
12/01/2567 ผู้ชม 112
ลีลาชีวิต 12 ม.ค. 67 : ทุกข์ ตอน ๒
15/01/2567 ผู้ชม 75
ลีลาชีวิต 13 ม.ค. 67 : ทุกข์ ตอน ๓
15/01/2567 ผู้ชม 75
พุทธธรรมนำปัญญา 13 ม.ค. 67 ตอน : ผลการกำหนดลมหายใจเข้า - ออก ๒
15/01/2567 ผู้ชม 75
ลีลาชีวิต 14 ม.ค. 67 : ทุกข์ ตอน ๔
15/01/2567 ผู้ชม 91
สยามปันสุข 14 ม.ค. 67
15/01/2567 ผู้ชม 64
ธรรมรส ธรรมรัฐ 14 ม.ค. 67 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๕
15/01/2567 ผู้ชม 56
ธรรมรส ธรรมรัฐ 15 ม.ค. 67 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๖
15/01/2567 ผู้ชม 74
ลีลาชีวิต 15 ม.ค. 67 : ทุกข์ ตอน ๕
16/01/2567 ผู้ชม 54
พุทธธรรมนำปัญญา 16 ม.ค. 67 ตอน : เหตุใด คนดีถึงตายเร็ว
16/01/2567 ผู้ชม 59
ลีลาชีวิต 16 ม.ค 67 : สัจธรรมชีวิต
17/01/2567 ผู้ชม 65
ธรรมรส ธรรมรัฐ 17 ม.ค. 67 ตอน : ปากดี - ปากเสีย ๗
17/01/2567 ผู้ชม 55
ลีลาชีวิต 17 ม.ค. 67 : วาจาเป็นมงคล ตอน ๑
18/01/2567 ผู้ชม 60
พุทธธรรมนำปัญญา 18 ม.ค. 67 ตอน : ปัจจัยแห่งการบรรลุธรรมพระมหากัจจายนเถระ ๑
18/01/2567 ผู้ชม 65
ลีลาชีวิต 19 ม.ค. 67 : วาจาเป็นมงคล ตอน ๓
22/01/2567 ผู้ชม 58
ลีลาชีวิต 20 ม.ค. 67 : โอฆสงสาร ตอน ๑
22/01/2567 ผู้ชม 54
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 20 ม.ค. 67
22/01/2567 ผู้ชม 77
พุทธธรรมนำปัญญา 20 ม.ค. 67 ตอน : ปัจจัยแห่งการบรรลุธรรมพระมหากัจจายนเถระ ๒
22/01/2567 ผู้ชม 71
ลีลาชีวิต 21 ม.ค. 67 : โอฆสงสาร ตอน ๒
22/01/2567 ผู้ชม 69
สยามปันสุข 21 ม.ค. 67
22/01/2567 ผู้ชม 71
ธรรมรส ธรรมรัฐ 21 ม.ค. 67 ตอน : ปากดี ปากเสีย ๙
22/01/2567 ผู้ชม 71
ธรรมรส ธรรมรัฐ 22 ม.ค. 67 ตอน : ปากดี ปากเสีย ๑๐
22/01/2567 ผู้ชม 75
ลีลาชีวิต 22 ม.ค. 67 : โอฆสงสาร ตอน ๓
24/01/2567 ผู้ชม 77
ลีลาชีวิต 23 ม.ค. 67 : โอฆสงสาร ตอน ๔
24/01/2567 ผู้ชม 76
พุทธธรรม นำปัญญา 23 ม.ค.67 ตอน : ของขลัง..ศรัทธาหรืองมงาย
24/01/2567 ผู้ชม 71
ธรรมรส ธรรมรัฐ 24 ม.ค. 67 ตอน : ปากดี ปากเสีย ๑๑
24/01/2567 ผู้ชม 82
ลีลาชีวิต 24 ม.ค. 67 : โอฆสงสาร ตอน ๕
25/01/2567 ผู้ชม 64
พุทธธรรมนำปัญญา 25 ม.ค. 67 ตอน : ศรัทธาตั้งไว้ดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ ๑
25/01/2567 ผู้ชม 62
ลีลาชีวิต 26 ม.ค. 67 : โอฆสงสาร ตอน ๗
29/01/2567 ผู้ชม 65
ลีลาชีวิต 27 ม.ค. 67 : ทุกข์ ตอน ๑
29/01/2567 ผู้ชม 61
พุทธธรรมนำปัญญา 27 ม.ค. 67 ตอน : ศรัทธาตั้งไว้ดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ ๒
29/01/2567 ผู้ชม 74
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 27 ม.ค. 67
29/01/2567 ผู้ชม 61
ลีลาชีวิต 28 ม.ค. 67 : ทุกข์ ตอน ๒
29/01/2567 ผู้ชม 72
สยามปันสุข 28 ม.ค. 67
29/01/2567 ผู้ชม 66
ธรรมรส ธรรมรัฐ 28 ม.ค. 67 : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ตอน ๒
29/01/2567 ผู้ชม 63
ธรรมรส ธรรมรัฐ 29 ม.ค. 67 : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ตอน ๓
29/01/2567 ผู้ชม 73
ลีลาชีวิต 29 ม.ค. 67 : ทุกข์ ตอน ๓
30/01/2567 ผู้ชม 81
พุทธธรรมนำปัญญา 30 ม.ค. 67 ตอน : คติธรรมในพิธีศพของชาวพุทธ
30/01/2567 ผู้ชม 71
ลีลาชีวิต 30 ม.ค. 67 : ทุกข์ ตอน ๔
31/01/2567 ผู้ชม 72
ธรรมรส ธรรมรัฐ 31 ม.ค. 67 : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ตอน ๔
31/01/2567 ผู้ชม 63
ลีลาชีวิต 31 ม.ค. 67 : ทุกข์ ตอน ๕
1/02/2567 ผู้ชม 67
พุทธธรรมนำปัญญา 1 ก.พ. 67 ตอน : คนทำบุญเสมอกันจะต้องได้พบกัน ๑
1/02/2567 ผู้ชม 78
ลีลาชีวิต 1 ก.พ. 67 : ใช้ชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตอน ๑
2/02/2567 ผู้ชม 76
ธรรมรส ธรรมรัฐ 2 ก.พ. 67 : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ตอน ๕
2/02/2567 ผู้ชม 80
ลีลาชีวิต 2 ก.พ. 67 : ใช้ชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตอน ๒
5/02/2567 ผู้ชม 66
ลีลาชีวิต 3 ก.พ. 67 : ใช้ชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตอน ๓
5/02/2567 ผู้ชม 62
พุทธธรรมนำปัญญา 3 ก.พ. 67 ตอน : คนทำบุญเสมอกันจะต้องได้พบกัน ๒
5/02/2567 ผู้ชม 67
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 3 ก.พ. 67
5/02/2567 ผู้ชม 68
ลีลาชีวิต 4 ก.พ. 67 : ใช้ชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตอน ๔
5/02/2567 ผู้ชม 70
สยามปันสุข 4 ก.พ. 67
5/02/2567 ผู้ชม 73
ธรรมรส ธรรมรัฐ 4 ก.พ. 67 : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ตอน ๖
5/02/2567 ผู้ชม 67
ธรรมรส ธรรมรัฐ 5 ก.พ. 67 : บวชเรียน เลียนแบบนักบวช ตอน ๗
5/02/2567 ผู้ชม 71
ลีลาชีวิต 5 ก.พ. 67 : ใช้ชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตอน ๕
6/02/2567 ผู้ชม 75
พุทธธรรมนำปัญญา 6 ก.พ. 67 ตอน : พุทธธรรมกับปัญหาสังคม
6/02/2567 ผู้ชม 68
ลีลาชีวิต 6 ก.พ. 67 : ใช้ชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตอน ๖
7/02/2567 ผู้ชม 65
ธรรมรส ธรรมรัฐ 7 ก.พ. 67 : เส้นทางอริยะ ตอน ๑
7/02/2567 ผู้ชม 73
ลีลาชีวิต 7 ก.พ. 67 : ใช้ชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตอน ๗
8/02/2567 ผู้ชม 76
พุทธธรรมนำปัญญา 8 ก.พ. 67 ตอน : ใจสงบก็พบสุข
8/02/2567 ผู้ชม 73
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 10 ก.พ. 67
14/02/2567 ผู้ชม 41
สยามปันสุข 11 ก.พ. 67
14/02/2567 ผู้ชม 32
ลีลาชีวิต 13 ก.พ. 67 : หลักแห่งความเจริญ ตอน ๖
14/02/2567 ผู้ชม 43
ธรรมรส ธรรมรัฐ 14 ก.พ. 67 : ปริศนาภาวะผู้นำ ตอน ๑
14/02/2567 ผู้ชม 50
ลีลาชีวิต 14 ก.พ. 67 : สังคมถล่มยับ
15/02/2567 ผู้ชม 59
พุทธธรรมนำปัญญา 15 ก.พ. 67 ตอน : อนุปุพพิกถา และ อริยสัจจะ ๑
15/02/2567 ผู้ชม 70
ลีลาชีวิต 16 ก.พ. 67 : ใช้ชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตอน ๑
19/02/2567 ผู้ชม 53
ธรรมรส ธรรมรัฐ 16 ก.พ.67 : ปริศนาภาวะผู้นำ ๒
19/02/2567 ผู้ชม 59
ลีลาชีวิต 15 ก.พ. 67 : การเล่นที่ขออย่าให้เล่น
19/02/2567 ผู้ชม 64
ลีลาชีวิต 17 ก.พ. 67 : ใช้ชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตอน ๒
19/02/2567 ผู้ชม 64
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 17 ก.พ. 67
19/02/2567 ผู้ชม 67
พุทธธรรมนำปัญญา 17 ก.พ. 67 ตอน : อนุปุพพิกถา และ อริยสัจจะ ๒
19/02/2567 ผู้ชม 61
ลีลาชีวิต 18 ก.พ. 67 : ใช้ชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตอน ๓
19/02/2567 ผู้ชม 65
สยามปันสุข 18 ก.พ. 67
19/02/2567 ผู้ชม 62
ธรรมรส ธรรมรัฐ 18 ก.พ. 67 : ปริศนาภาวะผู้นำ ตอน ๓
19/02/2567 ผู้ชม 67
ธรรมรส ธรรมรัฐ 19 ก.พ. 67 : ปริศนาภาวะผู้นำ ตอน ๔
19/02/2567 ผู้ชม 67
ลีลาชีวิต 19 ก.พ. 67 : ใช้ชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตอน ๔
20/02/2567 ผู้ชม 61
พุทธธรรมนำปัญญา 20 ก.พ. 67 ตอน : บทบาทของพระสงฆ์กับงานสาธารณสงเคราะห์
20/02/2567 ผู้ชม 60
ลีลาชีวิต 20 ก.พ. 67 : ใช้ชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตอน ๕
21/02/2567 ผู้ชม 63
ธรรมรส ธรรมรัฐ 21 ก.พ. 67 : เทียบฟ้ามหาสมุทร
21/02/2567 ผู้ชม 70
ลีลาชีวิต 21 ก.พ. 67 : ใช้ชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตอน ๖
22/02/2567 ผู้ชม 56
พุทธธรรมนำปัญญา 22 ก.พ. 67 ตอน : สร้างเสน่ห์ด้วยสังคหวัตถุธรรม
22/02/2567 ผู้ชม 56
ลีลาชีวิต 22 ก.พ. 67 : ใช้ชีวิตในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตอน ๗
23/02/2567 ผู้ชม 63
ธรรมรส ธรรมรัฐ 23 ก.พ. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒๒
23/02/2567 ผู้ชม 66
ลีลาชีวิต 23 ก.พ. 67 : หลักแห่งความเจริญ ตอน ๑
27/02/2567 ผู้ชม 63
พุทธธรรมนำปัญญา 24 ก.พ. 67 ตอน : เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
27/02/2567 ผู้ชม 74
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 24 ก.พ. 67
27/02/2567 ผู้ชม 59
ลีลาชีวิต 24 ก.พ. 67 : หลักแห่งความเจริญ ตอน ๒
27/02/2567 ผู้ชม 60
สยามปันสุข 25 ก.พ. 67
27/02/2567 ผู้ชม 109
ธรรมรส ธรรมรัฐ 25 ก.พ 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒๓
27/02/2567 ผู้ชม 112
ลีลาชีวิต 25 ก.พ. 67 : หลักแห่งความเจริญ ตอน ๓
27/02/2567 ผู้ชม 118
ธรรมรส ธรรมรัฐ 26 ก.พ. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒๔
27/02/2567 ผู้ชม 126
ลีลาชีวิต 26 ก.พ. 67 : หลักแห่งความเจริญ ตอน ๔
27/02/2567 ผู้ชม 129
พุทธธรรมนำปัญญา 27 ก.พ. 67 ตอน : พระสงฆ์ กับ โคก หนอง นา โมเดล
27/02/2567 ผู้ชม 125
ลีลาชีวิต 27 ก.พ. 67 : หลักแห่งความเจริญ ตอน ๕
28/02/2567 ผู้ชม 112
ธรรมรส ธรรมรัฐ 28 ก.พ. 67 : สุดยอดผู้เสียสละ
28/02/2567 ผู้ชม 137
ลีลาชีวิต 28 ก.พ. 67 : หลักแห่งความเจริญ ตอน ๖
29/02/2567 ผู้ชม 130
พุทธธรรมนำปัญญา 29 ก.พ. 67 ตอน : การปฏิบัติธรรมกับการทำงาน
29/02/2567 ผู้ชม 157
ลีลาชีวิต 1 มี.ค. 67 เด็ก ตอน ๑
21/03/2567 ผู้ชม 29
ลีลาชีวิต 3 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๓
21/03/2567 ผู้ชม 31
ลีลาชีวิต 2 มี.ค. 67 เด็ก ตอน ๒
21/03/2567 ผู้ชม 26
ลีลาชีวิต 4 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๔
21/03/2567 ผู้ชม 18
ลีลาชีวิต 5 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๕
21/03/2567 ผู้ชม 21
ลีลาชีวิต 6 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๖
21/03/2567 ผู้ชม 37
ลีลาชีวิต 7 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๗
21/03/2567 ผู้ชม 50
ลีลาชีวิต 8 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๘
21/03/2567 ผู้ชม 47
ลีลาชีวิต 9 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๙
21/03/2567 ผู้ชม 48
ลีลาชีวิต 10 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๑๐
21/03/2567 ผู้ชม 50
ลีลาชีวิต 11 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๑๑
21/03/2567 ผู้ชม 75
ลีลาชีวิต 12 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๑๒
21/03/2567 ผู้ชม 58
ลีลาชีวิต 13 มี.ค. 67 : อานิสงส์ของ พรหมวิหารธรรม ตอน ๑
21/03/2567 ผู้ชม 55
ลีลาชีวิต 14 มี.ค. 67 : อานิสงส์ของ พรหมวิหารธรรม ตอน ๒
21/03/2567 ผู้ชม 60
ลีลาชีวิต 15 มี.ค. 67 : อานิสงส์ของ พรหมวิหารธรรม ตอน ๓
21/03/2567 ผู้ชม 53
ลีลาชีวิต 16 มี.ค. 67 : อานิสงส์ของ พรหมวิหารธรรม ตอน ๔
21/03/2567 ผู้ชม 61
ลีลาชีวิต 17 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๑
21/03/2567 ผู้ชม 62
ลีลาชีวิต 18 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๒
21/03/2567 ผู้ชม 63
ลีลาชีวิต 20 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๔
21/03/2567 ผู้ชม 60
ลีลาชีวิต 19 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๓
21/03/2567 ผู้ชม 66
ลีลาชีวิต 21 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๕
21/03/2567 ผู้ชม 74
ลีลาชีวิต 22 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๖
22/03/2567 ผู้ชม 66
ลีลาชีวิต 23 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๗
25/03/2567 ผู้ชม 51
ลีลาชีวิต 24 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๘
25/03/2567 ผู้ชม 46
ลีลาชีวิต 25 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๙
25/03/2567 ผู้ชม 48
ลีลาชีวิต 26 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๑๐
26/03/2567 ผู้ชม 62
ลีลาชีวิต 27 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๑๑
27/03/2567 ผู้ชม 50
พุทธธรรมนำปัญญา 28 มี.ค. 67 : ธรรมในการดำรงชีวิต
28/03/2567 ผู้ชม 49
ลีลาชีวิต 28 มี.ค. 67 : เด็ก ตอน ๑๒
29/03/2567 ผู้ชม 48
ธรรมรส ธรรมรัฐ 29 มี.ค. 67 : โทษน้ำเมา
29/03/2567 ผู้ชม 56
ลีลาชีวิต 29 มี.ค. 67 : อานิสงส์ของ พรหมวิหารธรรม ตอน ๑
1/04/2567 ผู้ชม 45
ลีลาชีวิต 30 มี.ค. 67 : อานิสงส์ของ พรหมวิหารธรรม ตอน ๒
1/04/2567 ผู้ชม 39
พุทธธรรมนำปัญญา 30 มี.ค. 67 : ธรรมวิถี
1/04/2567 ผู้ชม 44
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 30 มี.ค. 67
1/04/2567 ผู้ชม 46
ลีลาชีวิต 31 มี.ค. 67 : อานิสงส์ของ พรหมวิหารธรรม ตอน ๓
1/04/2567 ผู้ชม 43
สยามปันสุข 31 มี.ค. 67
1/04/2567 ผู้ชม 45
ธรรมรส ธรรมรัฐ 31 มี.ค. 67 : เหตุปรากฎยากในโลก 6 ประการ
1/04/2567 ผู้ชม 53
ธรรมรส ธรรมรัฐ 1 เม.ย. 67 : ผู้นำที่ทำงานก้าวหน้า ๑
1/04/2567 ผู้ชม 56
ลีลาชีวิต 1 เม.ย. 67 : ยุติธรรม - อยุติธรรม ตอน ๑
2/04/2567 ผู้ชม 54
พุทธธรรมนำปัญญา 2 เม.ย. 67 : ธรรมะคือธรรมชาติ
2/04/2567 ผู้ชม 64
ลีลาชีวิต 2 เม.ย. 67 : ยุติธรรม - อยุติธรรม ตอน ๒
3/04/2567 ผู้ชม 53
ธรรมรส ธรรมรัฐ 3 เม.ย. 67 : ผู้นำที่ทำงานก้าวหน้า ๒
3/04/2567 ผู้ชม 46
ลีลาชีวิต 3 เม.ย. 67 : ยุติธรรม - อยุติธรรม ตอน ๓
4/04/2567 ผู้ชม 50
พุทธธรรมนำปัญญา 4 เม.ย. 67 : หลักแห่งความสำเร็จ
4/04/2567 ผู้ชม 51
ลีลาชีวิต 4 เม.ย. 67 : ยุติธรรม - อยุติธรรม ตอน ๔
5/04/2567 ผู้ชม 44
ธรรมรส ธรรมรัฐ 5 เม.ย. 67 : ผู้นำที่ทำงานก้าวหน้า ๓
5/04/2567 ผู้ชม 49
ลีลาชีวิต 5 เม.ย. 67 : ยุติธรรม - อยุติธรรม ตอน ๕
9/04/2567 ผู้ชม 41
ลีลาชีวิต 6 เม.ย. 67 : ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก
9/04/2567 ผู้ชม 38
พุทธธรรมนำปัญญา 6 เม.ย. 67 : ชีวิตดีต้องมีหวัง
9/04/2567 ผู้ชม 47
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 6 เม.ย. 67
9/04/2567 ผู้ชม 41
ลีลาชีวิต 7 เม.ย. 67 : อยู่ยาก
9/04/2567 ผู้ชม 53
สยามปันสุข 7 เม.ย. 67
9/04/2567 ผู้ชม 59
ธรรมรส ธรรมรัฐ 7 เม.ย. 67 : ผู้นำที่ทำงานก้าวหน้า ๔
9/04/2567 ผู้ชม 57
ลีลาชีวิต 8 เม.ย. 67 : ด้อม ตอน ๑
9/04/2567 ผู้ชม 53
ธรรมรส ธรรมรัฐ 8 เม.ย. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑
9/04/2567 ผู้ชม 55
พุทธธรรมนำปัญญา 9 เม.ย. 67 : ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือ ตัวเรา
9/04/2567 ผู้ชม 67
ลีลาชีวิต 9 เม.ย. 67 : ด้อม ตอน ๒
10/04/2567 ผู้ชม 47
ธรรมรส ธรรมรัฐ 10 เม.ย. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒
10/04/2567 ผู้ชม 51
ลีลาชีวิต 10 เม.ย. 67 : ด้อม ตอน ๓
11/04/2567 ผู้ชม 48
พุทธธรรมนำปัญญา 11 เม.ย. 67 : กระแสโลก กระแสธรรม ตอน ๑
11/04/2567 ผู้ชม 64
ลีลาชีวิต 11 เม.ย. 67 : ฝึก ตอน ๑
17/04/2567 ผู้ชม 34
ลีลาชีวิต 12 เม.ย. 67 : ฝึก ตอน ๒
17/04/2567 ผู้ชม 23
ธรรมรส ธรรมรัฐ 12 เม.ย. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๓
17/04/2567 ผู้ชม 24
ลีลาชีวิต 13 เม.ย. 67 : ฝึก ตอน ๓
17/04/2567 ผู้ชม 22
พุทธธรรมนำปัญญา 13 เม.ย. 67 : กระแสโลก กระแสธรรม ตอน ๒
17/04/2567 ผู้ชม 32
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 13 เม.ย. 67
17/04/2567 ผู้ชม 31
ลีลาชีวิต 14 เม.ย. 67 : ฝึก ตอน ๔
17/04/2567 ผู้ชม 37
สยามปันสุข 14 เม.ย. 67
17/04/2567 ผู้ชม 45
ธรรมรส ธรรมรัฐ 14 เม.ย. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๔
17/04/2567 ผู้ชม 48
ลีลาชีวิต 15 เม.ย. 67 : สัจธรรมชีวิต
17/04/2567 ผู้ชม 50
ธรรมรส ธรรมรัฐ 15 เม.ย. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๖
17/04/2567 ผู้ชม 54
ลีลาชีวิต 16 เม.ย. 67 : ยุติธรรม - อยุติธรรม ตอน ๑
17/04/2567 ผู้ชม 46
พุทธธรรมนำปัญญา 16 เม.ย. 67 : ศีลธรรมยุคใหม่ในโรงเรียน
17/04/2567 ผู้ชม 51
ธรรมรส ธรรมรัฐ 17 เม.ย. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๗
17/04/2567 ผู้ชม 47
ลีลาชีวิต 17 เม.ย. 67 : ยุติธรรม - อยุติธรรม ตอน ๒
18/04/2567 ผู้ชม 38
พุทธธรรมนำปัญญา 18 เม.ย. 67 : ธรรมะชนะบูลลี่
18/04/2567 ผู้ชม 45
ลีลาชีวิต 19 เม.ย. 67 : ยุติธรรม - อยุติธรรม ตอน ๔
22/04/2567 ผู้ชม 31
ลีลาชีวิต 20 เม.ย. 67 : ยุติธรรม - อยุติธรรม ตอน ๕
22/04/2567 ผู้ชม 25
พุทธธรรมนำปัญญา 20 เม.ย. 67 : คนยุคใหม่ต้องใฝ่หาความรู้
22/04/2567 ผู้ชม 26
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 20 เม.ย. 67
22/04/2567 ผู้ชม 33
ลีลาชีวิต 21 เม.ย. 67 : ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก
22/04/2567 ผู้ชม 36
สยามปันสุข 21 เม.ย. 67
22/04/2567 ผู้ชม 45
ธรรมรส ธรรมรัฐ 21 เม.ย. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๙
22/04/2567 ผู้ชม 36
ธรรมรส ธรรมรัฐ 22 เม.ย. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๐
22/04/2567 ผู้ชม 41
ลีลาชีวิต 22 เม.ย. 67 : อยู่ยาก
23/04/2567 ผู้ชม 38
พุทธธรรมนำปัญญา 23 เม.ย. 67 : ธรรมะกับโลกในเรือนจำ
23/04/2567 ผู้ชม 37
ลีลาชีวิต 13 เม.ย. 67 : ด้อม ตอน ๑
24/04/2567 ผู้ชม 33
ธรรมรส ธรรมรัฐ 24 เม.ย. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๑
24/04/2567 ผู้ชม 29
ลีลาชีวิต 24 เม.ย. 67 : ด้อม ตอน ๒
25/04/2567 ผู้ชม 31
พุทธธรรมนำปัญญา 25 เม.ย. 67 : การแสดงธรรม ๒ ประการคือ บุคคลาธิษฐาน กับธรรมาธิษฐาน
25/04/2567 ผู้ชม 44
ลีลาชีวิต 25 เม.ย. 67 : ด้อม ตอน ๓
26/04/2567 ผู้ชม 32
ธรรมรส ธรรมรัฐ 26 เม.ย. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๒
26/04/2567 ผู้ชม 35
ลีลาชีวิต 26 เม.ย. 67 : ฝึก ตอน ๑
29/04/2567 ผู้ชม 29
ลีลาชีวิต 27 เม.ย. 67 : ฝึก ตอน ๒
29/04/2567 ผู้ชม 26
พุทธธรรมนำปัญญา 27 เม.ย. 67 : การแสดงธรรม ๒ ประการคือ บุคคลาธิษฐาน กับธรรมาธิษฐาน ตอน ๒
29/04/2567 ผู้ชม 34
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 27 เม.ย. 67
29/04/2567 ผู้ชม 30
ลีลาชีวิต 28 เม.ย. 67 : ฝึก ตอน ๓
29/04/2567 ผู้ชม 31
สยามปันสุข 28 เม.ย. 67
29/04/2567 ผู้ชม 35
ธรรมรส ธรรมรัฐ 28 เม.ย. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๓
29/04/2567 ผู้ชม 31
ธรรมรส ธรรมรัฐ 29 เม.ย. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๔
29/04/2567 ผู้ชม 35
ลีลาชีวิต 29 เม.ย. 67 : ฝึก ตอน ๔
30/04/2567 ผู้ชม 41
พุทธธรรมนำปัญญา 30 เม.ย. 67 : วันพระสำคัญไฉน
30/04/2567 ผู้ชม 40
ลีลาชีวิต 1 พ.ค. 67 : ยุติธรรม - อยุติธรรม ตอน ๔
2/05/2567 ผู้ชม 37
พุทธธรรมนำปัญญา 2 พ.ค. 67 : ทำไมต้องเอาพระอภิธรรมมาสวดในงานศพ ตอน ๑
2/05/2567 ผู้ชม 42
ลีลาชีวิต 2 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๑
3/05/2567 ผู้ชม 24
ธรรมรส ธรรมรัฐ 3 พ.ค. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๖
3/05/2567 ผู้ชม 25
ลีลาชีวิต 3 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๒
7/05/2567 ผู้ชม 39
ลีลาชีวิต 4 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๓
7/05/2567 ผู้ชม 24
พุทธธรรมนำปัญญา 4 พ.ค. 67 : ทำไมต้องเอาพระอภิธรรมมาสวดในงานศพ ตอน ๒
7/05/2567 ผู้ชม 29
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 4 พ.ค. 67
7/05/2567 ผู้ชม 31
ลีลาชีวิต 5 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๔
7/05/2567 ผู้ชม 46
สยามปันสุข 5 พ.ค. 67
7/05/2567 ผู้ชม 43
ธรรมรส ธรรมรัฐ 5 พ.ค. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๗
7/05/2567 ผู้ชม 40
ลีลาชีวิต 6 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๕
7/05/2567 ผู้ชม 43
ธรรมรส ธรรมรัฐ 6 พ.ค. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๘
7/05/2567 ผู้ชม 42
พุทธธรรมนำปัญญา 7 พ.ค. 67 : แนวคิด ทิศทาง การศึกษาสงฆ์ไทย
7/05/2567 ผู้ชม 41
ลีลาชีวิต 7 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๖
8/05/2567 ผู้ชม 35
ธรรมรส ธรรมรัฐ 8 พ.ค. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๑๙
8/05/2567 ผู้ชม 30
ลีลาชีวิต 8 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๗
9/05/2567 ผู้ชม 36
พุทธธรรมนำปัญญา 9 พ.ค. 67 : หน้าที่กับชีวิต ตอน ๑
9/05/2567 ผู้ชม 40
ลีลาชีวิต 9 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๘
13/05/2567 ผู้ชม 15
ลีลาชีวิต 10 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๙
13/05/2567 ผู้ชม 16
ธรรมรส ธรรมรัฐ 10 พ.ค. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒๐
13/05/2567 ผู้ชม 25
ลีลาชีวิต 11 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๑๐
13/05/2567 ผู้ชม 22
พุทธธรรมนำปัญญา 11 พ.ค. 67 : หน้าที่กับชีวิต ตอน ๒
13/05/2567 ผู้ชม 41
ลีลาชีวิต 12 พ.ค. 67 : ถวายชัยมงคลแด่พระมหากษัตริย์
13/05/2567 ผู้ชม 34
สยามปันสุข 12 พ.ค. 67
13/05/2567 ผู้ชม 37
ธรรมรส ธรรมรัฐ 12 พ.ค. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒๑
13/05/2567 ผู้ชม 38
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 11 พ.ค. 67
13/05/2567 ผู้ชม 37
ธรรมรส ธรรมรัฐ 13 พ.ค. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒๒
13/05/2567 ผู้ชม 35
ลีลาชีวิต 13 พ.ค. 67 : ถวายชัยมงคลแด่พระมหากษัตริย์
14/05/2567 ผู้ชม 32
พุทธธรรมนำปัญญา 14 พ.ค. 67 : คุณธรรม จริยธรรม กับการดำรงอยู่ของสังคม
14/05/2567 ผู้ชม 42
ลีลาชีวิต 16 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๑
17/05/2567 ผู้ชม 27
ธรรมรส ธรรมรัฐ 17 พ.ค. 67 : วาจาสะท้อนจิตใจ ๒๔
17/05/2567 ผู้ชม 35
ลีลาชีวิต 17 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๒
20/05/2567 ผู้ชม 17
ลีลาชีวิต 18 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๓
20/05/2567 ผู้ชม 18
พุทธธรรมนำปัญญา 18 พ.ค. 67 : ผู้เห็นภัยในความประมาท และตั้งอยู่ในสันโดษ ๒
20/05/2567 ผู้ชม 17
มหัศจรรย์แห่งปัญญา 18 พ.ค. 67
20/05/2567 ผู้ชม 17
ลีลาชีวิต 19 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๔
20/05/2567 ผู้ชม 16
สยามปันสุข 19 พ.ค. 67
20/05/2567 ผู้ชม 36
ธรรมรส ธรรมรัฐ 19 พ.ค. 67 : ผู้นำที่ทำงานก้าวหน้า ๕
20/05/2567 ผู้ชม 19
ธรรมรส ธรรมรัฐ 20 พ.ค. 67 : ผู้นำที่ทำงานก้าวหน้า ๖
20/05/2567 ผู้ชม 21
ลีลาชีวิต 20 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๕
21/05/2567 ผู้ชม 19
พุทธธรรมนำปัญญา 21 พ.ค. 67 : ธรรมะช่วยอะไรประเทศไทยให้เจริญ
21/05/2567 ผู้ชม 20
ลีลาชีวิต 21 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๖
23/05/2567 ผู้ชม 13
ลีลาชีวิต 22 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๗
23/05/2567 ผู้ชม 12
ธรรมรส ธรรมรัฐ 22 พ.ค. 67 : ธรรมนำสุข
23/05/2567 ผู้ชม 15
พุทธธรรมนำปัญญา 23 พ.ค. 67 : ธรรมะกับบูลลี่
23/05/2567 ผู้ชม 17
ลีลาชีวิต 23 พ.ค. 67 : โทษของการทำลายคนดี ตอน ๘
24/05/2567 ผู้ชม 10
ธรรมรส ธรรมรัฐ 24 พ.ค. 67 : ทางแห่งความเจริญ
24/05/2567 ผู้ชม 20

วีดีโอแนะนำ
325 e-Service
Cyber Police
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
ตู้  ปณ.1111
ศูนย์ดำรงธรรม